Selv med de aller beste innretninger mot virus og hackerangrep er det vanskelig å beskytte seg helt mot ondsinnet inntrenging. Nye angrepsmetoder utvikles daglig, og alt som har forbindelse mot Internett er risikoutsatt. De fleste vellykkede angrep i dag transporteres kryptert/kodet over lovlige tjenester som vanlig webtrafikk, og ”gjemmer seg” i maskinens programvare. Mange virksomheter i Norge har kompromitterte IT-systemer uten at de vet om det. 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Norge har opplyst i Mørketallsundersøkelsen at norske virksomheter taper store beløp årlig som en direkte konsekvens av datakriminalitet. I tillegg til direkte finansielle tap kan konsekvensene være omdømmetap, bøter, driftsstans og lekkasje av person- eller forretnings-sensitive data.

En solid partner

Som eier av landets største kommunikasjonsinfrastruktur og som en del av et globalt selskap får Telenor Norge god innsikt i hvordan ondsinnede aktører opererer. 

Telenors avanserte sikkerhetstjenester vil oppdage dataangrep som helautomatiske sikkerhetsløsninger kan overse. Mens andre løsninger er avhengige av forhåndsprogrammert logikk for å stoppe angrep, kan TSOC oppdage nye angrepsformer ved å kombinere markedsledende teknologi, avansert kompetanse og manuelle analyserutiner. 

Operasjonssenteret er døgnbemannet og sikkerhetsekspertene jakter kontinuerlig på angrep mot våre kunder. Deres kompetanse og spesialiserte verktøy gjør det mulig å oppdage angrep så tidlig som mulig og minimere skadevirkning mot virksomheten.

Holde deg oppdatert på IT-sikkerhet

Abonnér på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon i innboksen én gang i måneden