3-lags sikkerhet - Gir raskere deteksjon og lagvis beskyttelse

Telenors løsning for å sikre endepunkter, nettsurfing og e-post blir monitorert døgnet rundt, året rundt. Når det oppstår en kritisk hendelse setter vi i gang mottiltak. Vi varsler og jobber sammen med deg som kunde, både for å rydde opp og for å sikre at situasjonen ikke oppstår på nytt. I alle lagene i vår sikkerhetsarkitektur støtter vi oss på maskinlæring og kunstig intelligens. På den måten sikrer vi at trusler som fanges opp et sted i løsningen blir en del av forsvaret i de andre lagene også.

Sikre endepunkter

Endpoint Security
Endpoint Security beskytter enheter både online og offline, uansett hvor du eller dine ansatte befinner dere og erstatter vanlige antivirus programmer.
Finn ut mer

Sikker nettsurfing

Secure DNS
Secure DNS fungerer som et førstelinjeforsvar og sikrer at du og dine ansatte surfer sikkert på nettet og ikke blir ofre for phishing.
Finn ut mer

Sikker e-post

E-mail Security
E-mail Security krypterer e-poster og beskytter mot tap av informasjon som er konfidensiell og gradert og undersøker innkomne e-poster og vedlegg.
Finn ut mer