Få jobben gjort uansett hvor du befinner deg. Mobilt Bredbånd gir deg raskt og enkelt sikker tilgang til internett der det er mobildekning. 

Bestill separat bredbåndsabonnement eller knytt ekstra datakort til ditt eksisterende abonnement. I flere av våre abonnement er ekstra datakort inkludert. Du kan dermed bruke den inkluderte datamengden i en ruter – i tillegg til på mobilen. 

Velg separat dataabonnement

Klikk på ønsket datamengde

!

Forbehold om overføringshastighet

For å sikre at alle våre kunder opplever tilgang til og god ytelse på Mobilt Bredbånd, forbeholder Telenor seg retten til å begrense overføringshastigheten for Mobilt Bredbånd til maksimum 128 kbit/s dersom bruken overstiger:

Abonnement Inkludert data i abonnementet Ved overskridelse av flg. nivåer begrenses overføringshastigheten til 128 kbit/s
Surf 200 200 MB
5 GB
Surf 1GB 1 GB 5 GB
Surf 5GB  
5 GB 
6 GB
Surf 15GB   
15 GB 16 GB
Surf 35GB 35 GB 35 GB
Mobilt Bredbånd 1GB 1 GB 2 GB
Mobilt Bredbånd 5GB 5 GB 6 GB
Mobilt Bredbånd 15GB 15 GB 16 GB
Mobilt Bredbånd 35GB 35 GB 36 GB
Mobilt Bredbånd 75GB 75 GB

76 GBBegrensningen i hastighet vil vare ut gjeldende kalendermåned.

Ved bruk over inkludert datamengde per måned er prisen kr 1,- per MB. For Bedriftspakken Small er prisen kr 4,- per MB. Makspris per måned er månedspris + kr 999,-.

For Surf 35GB er det ikke ytterligere datamengde tilgjengelig, og hastigheten vil settes ned til 128 kbit/s når inkludert mengde er brukt opp. For MBB 50GB er pris dersom inkludert mengde brukes opp kr 40,- per GB.