Signal

Telenor mottar signaler fra alle tilkoblede enheter.

Ikon mobiltelefon
Ikon Anonyme individer


Anonyme individer

Telenor lagrer posisjonsdata i større grupper slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltindivider.


Anonyme posisjoner

For å være sikre på at Telenor ikke gjengir identifiserbar posisjonsdata gjør vi små justeringer på posisjonen før den lagres.

Ikon Anonyme posisjoner
Ikon Fiktive personer


Fiktive personer

For å gjenspeile hele befolkningen multipliseres antall enheter med en faktor som ivaretar Telenors markedsandel. Det vil være umulig å identifisere individuelle personer.


Personvern

For å ivareta personvernet erstattes telefonnummeret med en tilfeldig nøkkel før dataene til slutt anonymiseres.

Ikon Kryptering
Ikon Analyse av data


Analyse av data

Din bedrift får innsikt i hvordan mennesker forflytter seg over tid. Dette gjør det enklere å ta beslutninger som kommer bedriften eller samfunnet til nytte.