Mobility Analytics lar deg ta bedre og raskere beslutninger med reell brukerinnsikt. Verktøyet gir innsikt i menneskers bevegelsesmønster basert på data fra Telenor mobilnett.

Hva kan Mobility Analytics brukes til?

Transport og mobilitet

Kommune

Konsulentselskaper

Turisme

Siri Vasshaug fra Nordland fylkeskommune, prosjektleder for Smartere transport Bodø, forteller om deres erfaringer. - Ved hjelp av innsikt i bevegelsesmønstre kan vi sette i gang tiltak og legge til rette for at flere kan ta sykkelen fatt. Og vi vil kunne utvikle et bedre kollektivtilbud i tråd med innsikten tjenesten gir oss. 

Eksempler på innsikt vi kan tilby

 • Hvor mange er i området?
 • Hvor kommer folk fra og hvor drar de?
 • Hvilken reisevei velger de?
 • Hvor mange reiser inn og ut av området?
 • Hvor lenge er de i området? Hvor mange kjører forbi?
 • Hvilket land, kommune eller delområde kommer de besøkende fra?
 • Hvordan er bevegelsesmønsteret i løpet av et døgn eller en uke?
 • Mobilitetsanalyser – avanserte opprinnelsessted – destinasjonsstedsanalyser inkludert reisevei.

Kom et steg nærmere fremtidens løsninger

 • Transport: Forstå befolkningens bevegelsesmønster for å planlegge et bedre tilpasset transporttilbud.
 • Handel: Optimaliser plassering av utsalgssteder. Forstå demografiske mønstre til forbipasserende i området og skreddersy tilbud.
 • Byplanlegging: Forstå hvor befolkningen bor og arbeider, samt beveger seg. Forbedre byplanlegging og tjenester.
 • Reklame: Tilpass budskap i reklame basert på tidspunkt og demografi i et gitt område.
 • Forskning: Mobility Analytics kan bidra med komplekse analyser og nøyaktig data over lengre tidsperioder.

Å bruke stordata (big data) er en balansegang mellom personvern og nyttige tjenester. Slik ivaretar vi personvernet med Mobility Analytics.

Kontakt oss

Hva kan Telenor tilby?

Slik ivaretar vi personvernet

i

Signal

i

Anonyme individer

i

Anonyme posisjoner

i

Fiktive personer

i

Grupper

i

Analyse av data