Mobility Analytics lar deg ta bedre og raskere beslutninger med reell brukerinnsikt. Verktøyet gir innsikt i menneskers bevegelsesmønster basert på data fra Telenor mobilnett.

Hva kan Mobility Analytics brukes til?

Retail

Er du usikker om din butikklokasjon er riktig ift. hvordan mennesker forflytter seg gjennom hverdagen, uka eller måneden? Vi hjelper kjøpesentre i Norge med innsikt i:

 • hvor mange besøkende de har
 • når de besøker kjøpesenteret
 • hvor de besøkende kommer fra
mobility-analytics-lokasjon-pc

Kommune

Hvor mange besøker din kommune og hvor kommer de fra? Hvor lenge oppholder de seg der, og kommer de igjen?

Innsikt i hvordan mengder med mennesker forflytter seg kan være viktig ved planlegging og utnyttelse av kommunens offentlige områder knyttet til idrett, kultur og oppvekst.

Med Mobility Analytics har vi bl.a. sett på effekten av det politiske tiltaket som forbød dieselbiler inn til Oslo sentrum vinteren 2017.

Konsulentselskaper

Mobility Analytics kan hjelpe til med innsikt i hvordan grupper med mennesker forflytter seg fra time til time gjennom dagen, uka, måneden. Dette kan være viktig beslutningsstøtte for mange formål:

 • Byplanlegging
 • Mobilitetsanalyse
 • Byggesaker

Turisme

Ønsker du mer kunnskap om besøkende og tilreisende i din region?

Telenor kan hjelpe deg med å se hvor mange mennesker som er i området gjennom dagen, uka eller over en lengere periode. Videre kan vi hjelpe deg med innsikt hvor disse mengdene med mennesker kommer fra, - om de er fra Norge eller et annet land.

mobility-analytics-nasjonalitet-desktop

Eksempler på innsikt vi kan tilby

 • Dynamisk folketelling av grupper med mennesker.
 • Hvilket land eller kommune kommer besøkende fra?
 • Hvilke områder oppsøker turister og når?
 • Utnyttelse av kommunens offentlige områder knyttet til idrett, kultur og oppvekst som parker, verneområder, kulturminner og idrettsanlegg.
 • Hvor kommer kundene til kjøpesenteret vårt fra?
 • Hvordan påvirket dieselforbudet innenfor Ring 1 i Oslo tilflyten av mennesker den dagen?
 • Flyt av mennesker (handelslekkasje?) mellom kommuner

Kom et steg nærmere fremtidens løsninger

 • Transport: Forstå befolkningens bevegelsesmønster for å planlegge et bedre tilpasset transporttilbud.
 • Handel: Optimaliser plassering av utsalgssteder. Forstå demografiske mønstre til forbipasserende i området og skreddersy tilbud.
 • Byplanlegging: Forstå hvor befolkningen bor og arbeider, samt beveger seg. Forbedre byplanlegging og tjenester.
 • Reklame: Tilpass budskap i reklame basert på tidspunkt og demografi i et gitt område.
 • Forskning: Mobility Analytics kan bidra med komplekse analyser og nøyaktig data over lengre tidsperioder.

Å bruke stordata (big data) er en balansegang mellom personvern og nyttige tjenester. Slik ivaretar vi personvernet med Mobility Analytics.

Kontakt oss