Mobility Analytics lar deg ta bedre og raskere beslutninger med reell brukerinnsikt. Verktøyet gir innsikt i menneskers bevegelsesmønster basert på data fra Telenor mobilnett.

Hva kan Mobility Analytics brukes til?

All data er anonymisert og aggregert slik at det ikke er mulig å gjenspore enkeltindivider eller små grupper med mennesker. Unike bevegelsesmønstre med få personer i populasjonen vil bli slettet og ikke inngå i dataene. All persondata blir naturligvis behandlet og lagret av Telenor i Norge.

Eksempler på innsikt vi kan tilby

 • Dynamisk folketelling av grupper med mennesker.
 • Hvilket land eller kommune kommer besøkende fra?
 • Hvilke områder oppsøker turister og når?
 • Utnyttelse av kommunens offentlige områder knyttet til idrett, kultur og oppvekst som parker, verneområder, kulturminner og idrettsanlegg.
 • Hvor kommer kundene til kjøpesenteret vårt fra?
 • Hvordan påvirket dieselforbudet innenfor Ring 1 i Oslo tilflyten av mennesker den dagen?
 • Flyt av mennesker (handelslekkasje?) mellom kommuner

Kom et steg nærmere fremtidens løsninger

 • Transport: Forstå befolkningens bevegelsesmønster for å planlegge et bedre tilpasset transporttilbud.
 • Handel: Optimaliser plassering av utsalgssteder. Forstå demografiske mønstre til forbipasserende i området og skreddersy tilbud.
 • Byplanlegging: Forstå hvor befolkningen bor og arbeider, samt beveger seg. Forbedre byplanlegging og tjenester.
 • Reklame: Tilpass budskap i reklame basert på tidspunkt og demografi i et gitt område.
 • Forskning: Mobility Analytics kan bidra med komplekse analyser og nøyaktig data over lengre tidsperioder.

Å bruke stordata (big data) er en balansegang mellom personvern og nyttige tjenester. Slik ivaretar vi personvernet med Mobility Analytics.

Hva kan Telenor tilby?

Telenor er landets største digitale tjenesteleverandør innen telekommunikasjon- og datatjenester. Dette gjør at vi kan tilby den høyeste kvaliteten på innsikt rundt befolkningens bevegelsesmønster.
 • Ikon Pil

  Rask tilgang

  Erstatt tunge og tidkrevende prosesser med umiddelbar tilgang på bevegelsesmønster til ulike segment i befolkningen.
 • Ikon Anonymisert

  Anonymisert og trygt

  Dataene er 100% anonymisert og kan ikke brukes til å identifisere enkeltindivider eller bedrifter. Sikkerhet er vår viktigste prioritering.
 • Ikon Graf og pil

  Tilpasset og nøyaktig data

  Vi gir deg raskere tilgang på reell innsikt om hvordan mennesker forflytter seg over tid.
 • Ikon Kunder

  Forstå kundens behov

  Ved å analysere innsikten rundt dine kundegruppers atferdsmønster vil du kunne ta bedre beslutninger og raskere treffe dine kunders behov.