Guide til noen vanlige oppgaver i Min Bedrift

Forbruksoversikt

Sjekk faktura

Endre abonnement

Registrere nyansatt

Sende SMS til ansatte fra Min Bedrift

Generere en rapport

Forvalte en administratorkonto