Få en kort innøring i Min Bedrift

Guide til noen vanlige oppgaver i Min Bedrift

Logg inn

Forbruksoversikt

Sjekk faktura

Endre abonnement

Registrere nyansatt

Sende SMS til ansatte fra Min Bedrift

Generere en rapport

Forvalte en administratorkonto