Med MeetAt kan du arrangere møter over telefon – ideelt når møtedeltakerne ikke befinner seg på samme sted. På den måten sparer du ansatte for tid og bedriften for møte- og reisekostnader. Har du et mobil- eller fasttelefonabonnement fra Telenor setter du enkelt opp møter.


Fra og med 01.06.2017 vil telefonen være åpen mellom 08:00-10:30 og 11:30-15:00. Bestillinger fra webskjema blir fortsatt behandlet mellom 08:00-16:00. Ønsker dere å ha møter uten å måtte bestille koder hver gang, anbefaler vi faste koder.

Bestill engangskoder for møte

Engangskoder gir økt sikkerhet rundt et telefonmøte
Du forhåndsbestiller møtet og mottar PIN-kode
På møtetidspunktet ringer deltakerne møtenummeret
Møtedeltakerne taster PIN-koden og blir automatisk koblet sammen

Bestill faste koder for møte

Du registrerer deg som bruker og mottar PIN-koder
Deltakerne ringer møtenummeret og taster inn deltakerpinkoder
Du taster inn din møtelederpinkode, og møtet aktiveres 

Har du ikke abonnement fra Telenor?

Har du ikke et Telenor-abonnement kan du sette opp møter med MeetAt Konferanseabonnement. Dette abonnementet er uten månedskostnader, og møteleder faktureres kun for bruk av tjenesten. Spesifisert faktura er inkludert. Det blir ikke sendt ut SIM-kort i forbindelse med oppsett av MeetAt-tjenesten.

Spørsmål og svar