Med MeetAt kan du arrangere møter over telefon – ideelt når møtedeltakerne ikke befinner seg på samme sted. På den måten sparer du ansatte for tid og bedriften for møte- og reisekostnader. Har du et mobil- eller fasttelefonabonnement fra Telenor setter du enkelt opp møter.


Fra og med 01.06.2017 vil telefonen være åpen mellom 08:00-10:30 og 11:30-15:00. Bestillinger fra webskjema blir fortsatt behandlet mellom 08:00-16:00. Ønsker dere å ha møter uten å måtte bestille koder hver gang, anbefaler vi faste koder.

Bestill engangskoder for møte

Engangskoder gir økt sikkerhet rundt et telefonmøte
Du forhåndsbestiller møtet og mottar PIN-kode
På møtetidspunktet ringer deltakerne møtenummeret
Møtedeltakerne taster PIN-koden og blir automatisk koblet sammen

Bestill faste koder for møte

Du registrerer deg som bruker og mottar PIN-koder
Deltakerne ringer møtenummeret og taster inn deltakerpinkoder
Du taster inn din møtelederpinkode, og møtet aktiveres 

Har du ikke abonnement fra Telenor?

Har du ikke et Telenor-abonnement kan du bestille et MeetAt Konferanseabonnement som vil bli brukt for fakturering. Dette abonnementet kan dere bruker som belastningsnummer for å bestille engangs pinkodemøter og faste pinkoder. Dette abonnementet er uten månedskostnader, og møteleder faktureres kun for bruk av tjenesten. Spesifisert faktura er inkludert. Det blir ikke sendt ut SIM-kort i forbindelse med oppsett av MeetAt-tjenesten.

Spørsmål og svar