MeetAt

Med MeetAt kan du arrangere møter over telefon – ideelt når møtedeltakerne ikke befinner seg på samme sted. På den måten sparer du ansatte for tid og bedriften for møte- og reisekostnader. Har du et mobil- eller fasttelefonabonnement fra Telenor setter du enkelt opp møter.

Kort bruksanvisning for MeetAt konferansetjeneste

  • MeetAt-bruker må ha tildelt en møtelederkode og en deltagerkode (For engangsmøter vil møteleder og deltagere bruke samme pinkode)
  • Konferansen kan startes fra hvilken som helst telefon, eier av møtelederkoden blir fakturert når konferansen har startet.
  • Møteleder må selv distribuere MeetAt telefonnummeret 23 18 45 00, deltagerkode og tidspunt for konferansen.
  • Møteleder åpner telefonkonferansen ved å ringe 23 18 45 00 og taste møtelederkode etterfulgt av #.
  • Deltagere må ringe 23 18 45 00 og taste deltagerkode etterfulgt av # for å komme inn i konferansen.
  • Deltagere som ringer inn tidligere enn møtelder vil blir satt på vent til møteleder har åpnet konferansen.
  • Ring +47 23 18 45 00 for å komme inn i konferansen hvis du ringer fra utlandet.
Trenger du hjelp eller informasjon kontakter du oss på telefonmote@telenor.com. Normal behandlingstid er innen 15-20 minutter.

Spørsmål og svar

?

Er det mulig å fakturere et annet nummer enn møtedeltaker?

Møtet faktureres oftest på firma som bestiller. Møtet kan også faktureres møtebestillers/møteleders mobil. Forutsetningen er at det må være et gyldig Telenor-nummer. Møtedeltakerne ringer gratis fra fasttelefon på 800 88 860 i Norge, men fra mobil vil det påløpe noen tellerskritt avhengig av abonnementet. Fra utlandet er det vanlig linjetakst fra landet de befinner seg i til Norge. Faktureringsnummeret trenger ikke være med i selve møtet.
?

Får møtedeltakerne melding når møtet opprettes?

Det sendes ikke ut SMS til brukerne når møtet opprettes. Møtebestiller er selv ansvarlig for å distribuere opplysningene til de som skal delta.
?

Hvor lang tid fra jeg bestiller et telefonmøte tar det før jeg får nummer og kode?

I åpningstiden 08:00-16:00 er behandlingstiden avhengig av pågang. Normal behandlingstid er innen 15-20 min, men av og til kan det ta lenger tid.
?

Hvor mange kan delta i et telefonmøte?

Det er ingen begrensning på antall deltakere i telefonmøte.
?

Hva koster MeetAt telefonmøte?

Type møte
Pris per deltaker (eks. mva)
Selvbetjent telefonmøte*
2,55 per min.


* Møteleder belastes oppgitt takst per minutt per deltaker. Fra fasttelefon ringer møtedeltakerne gratis til møtet på 800 88 860. Fra mobiltelefon gjelder vanlig mobiltakst.

?

Tips for MeetAt telefonmøte

Følgende funksjoner er tilgjengelig for deg som møteleder under møtet.


Ønsket funksjon
Kode
Få opplest antall deltakere i møtet
#2
Veksle mellom tale- og lyttemodus for alle deltakere (unntatt møteleder)
*5
Veksle mellom tale- og lyttemodus for møteleder
*6
Stenge møtet for flere innringere (NB! Innringere som faller ut, vil ikke komme inn igjen)
*7
Aktivere/deaktivere automatisk nedkobling av møtet når møteleder legger på
#9
Koble ned møtet
##