Sms-løsninger for bedrifter

Våre samarbeidspartnere leverer fleksible SMS-løsninger for kommunikasjon med dine kunder, ansatte og kontakter.
 
Løsningene er webbaserte og kan integreres i eksisterende systemer.

Bruksområder

i

Engangspassord / Autentisering

Benytt SMS for sikker pålogging til nettbank, eller for pålogging til bedriftens interne systemer.
i

Måleravlesning

Strømleverandørens kunder kan enkelt sende inn målerstand ved hjelp av SMS, direkte inn i strømleverandørens systemer.
i

Personalhåndtering

Dersom din bedrift har mange ansatte som jobber turnus, eller har behov for å fylle vakter med disponibelt personell, er SMS et veldig nyttig hjelpemiddel for å nå personalet direkte. De ansatte kan også svare tilbake for å bekrefte oppdragene. SMS kan spare mye tid for bedrifter som ofte har behov for å kalle inn ekstravakter.
i

Varsling

Benytt SMS for å varsle f.eks elever, foreldre eller ansatte ved en skole, om endringer i timeplan, utsettelse av turer, innkalling til foreldremøter eller varsling om stenging av skole ved spesielle hendelser.

Tilleggstjenester

i

Betalingsløsninger

Våre partnere tilbyr betalingsløsninger hvor kunden belastes over sin mobilregning. Det er mulig å ta betalt for innhold, varer og tjenester ved hjelp av overtakserte SMS-meldinger.


Betalingsløsningene heter CPA og CPA GAS

i

Måleravlesning

Strømleverandørens kunder kan enkelt sende inn målerstand ved hjelp av SMS, direkte inn i strømleverandørens systemer.

i

Web-baserte sms-tjenester

Våre partnere på leveranse av SMS løsninger tilbyr Web-baserte SMS løsninger klare til bruk. Det er ikke behov for noen form for utvikling eller integrasjon.
Med en web-basert løsning kan din bedrift få et ferdig utviklet og intuitivt grensesnitt, som i tillegg til muligheten for og sende og motta SMS, gir deg mulighetene til å lage en rekke tilleggstjenester:
 
  • Administrasjon av kontakter og grupper
  • Automatiske svarmeldinger for innkommende SMS-meldinger
  • Avstemninger
  • Enkel gruppeinn- og utmelding
  • Mobile websider som kan sendes ut via SMS
  • Betalingstjenester (CPA)