Opprette bruker/avdeling

Opprette bruker

Opprette avdelinger