Manuelt oppsett av mobil

Har du kjøpt iPhone med Telenor-abonnement, skal denne allerede være satt opp med nødvendige innstillinger. Disse veiledningene er for iPhone som av en eller flere grunner mangler disse - for eksempel at telefonen er kjøpt gjennom en annen leverandør.
i

Oppsett internett for iPhone

 1. Gå til Innstillinger

 2. Velg Mobilnett

 3. Sjekk at Mobildata er aktivert (grønn)

 4. Legg inn innstillinger for Internett:

 5. Trykk på Innstillinger

 6. Velg Mobilnett

 7. Velg Mobildatanettverk

 8. Skriv inn i feltet APN: telenor.smart

 9. Resten av feltene under Mobildata kan forbli blanke

Når oppsettet er konfigurert må du skru telefonen av og på for å aktivere innstillingene

i

Oppsett MMS for iPhone

 1. Trykk på Innstillinger

 2. Velg Generelt

 3. Velg Mobilnett

 4. Velg Mobildatanettverk

 5. APN: telenor.mms

 6. MMSC: http://mmsc

 7. MMS proxy: mms-proxy.telenor.no:8080

 8. Maks MMS-størrelse: 2097152

Telefonen er klargjort for MMS. For å sikre at disse fungerer som de skal, skru telefonen av og på og test ved at du sender en MMS til deg selv.
Merk at sending og mottak av MMS er avhengig av tilgang til internett. Se oppsett for dette i feltet over.

Feilsøking ved problemer

Dette kan du sjekke om du har problemer med MMS og internett på mobilen.
i

Prøv følgende:

 1. Send en MMS til deg selv, sjekk at du kan sende/motta MMS. Dersom du får sendt og mottatt din egen MMS, er det vanligvis feil i mottakers nettverk eller mobiltelefon. 

 2. Sett SIM-kortet ditt i en annen mobiltelefon, sjekk om du får sendt MMS eller brukt Internett på mobilen. Dersom det fungerer, må du få sjekket mobilen din hos en forhandler. 

 3. Sjekk at mobildata er skrudd på. Innstillingene for dette vil variere fra merke og telefonmodell, sjekk derfor brukermanualen for din telefon.

i

Andre muligheter til at MMS ikke fungerer:

 • MMS-sentralen tillater MMS på opptil 2 megabyte. De fleste mobiltelefoner støtter dette, men det finnes noen mobiltelefoner som bare støtter sending og mottak av MMS på opptil 100 kilobyte.
  For iPhone kan MMS størrelse settes til 2 megabyte under innstillinger. 

 • MMS til og fra utlandet: Får du ikke sendt/mottatt MMS til/fra utlandet kan det være Telenor ikke har avtale med operatøren du prøver å sende til/motta fra. Kontakt kundeservice på nummer 09000 for å sjekke hvilke operatører vi har avtale med. 

 • Merk, Telenor tilpasser MMS-størrelsen for våre kunder slik at din mobiltelefon kan motta MMS-en. Dette kan variere fra operatør til operatør.