Oppsett til mobilen

Send SMS med Fiks mms eller Fiks internett til 1999 for å få tilsendt oppsett for MMS eller Internett.

Manuelt oppsett av mobil
Har du kjøpt iPhone med Telenor-abonnement, skal denne allerede være satt opp med nødvendige innstillinger. Disse veiledningene er for iPhone som av en eller flere grunner mangler disse - for eksempel at telefonen er kjøpt gjennom en annen leverandør.

i

Oppsett internett for Iphone

 1. Gå til Innstillinger
 2. Velg Mobilnett
 3. Sjekk at Mobildata er aktivert (grønn)
 4. Legg inn innstillinger for MMS og Internett:
 5. Trykk på Innstillinger
 6. Velg Mobilnett
 7. Velg Mobildatanettverk
 8. Skriv inn i feltet APN: telenor.smart
 9. Resten av feltene under Mobildata kan forbli blanke
Når oppsettet er konfigurert må du skru telefonen av og på for å aktivere innstillingene
i

Oppsett MMS for iPhone

 1. Trykk på Innstillinger
 2. Velg Generelt
 3. Velg Nettverk
 4. Velg Mobildatanettverk

APN: telenor
APN name: telenor.smart
MMSC: http://mmsc
MMS proxy: mms-proxy.telenor.no
MMS port: 8080
APN type: default, supl, mms
APN protocol: IPv4/IPv6
APN roaming protocol: IPv4

Telefonen er klargjort for MMS. For å sikre at disse fungerer som de skal, skru telefonen av og på og test ved at du sender en MMS til deg selv.
Merk at sending og mottak av MMS er avhengig av tilgang til internett. Se oppsett for dette i feltet over.

i

Manuelt oppsett for MMS og internett til øvrige mobiltelefoner

Oppsett for internett: Fremgangsmåten varierer fra merke og telefonmodell. Les bruksanvisningen for din mobiltelefon for å finne ut hvor opplysningene nedenfor skal fylles inn
Tilgangspunktnavn/APN: telenor
IP-adresse/Gateway: 10.10.10.10 Port: 9201 eller 8080 (begge skal fungere)
Startside: wsp://wap.telenor.no
Brukernavn: telenor
Passord: telenor
Oppsett for MMS: Fremgangsmåten varierer fra merke og telefonmodell. Les bruksanvisningen for din mobiltelefon for å finne ut hvor opplysningene nedenfor skal fylles inn.
Tilgangspunktnavn/APN: telenor
IP-adresse/Gateway: 10.10.10.11
Port: 8080 MMS-server: http://mmsc

Feilsøking ved problemer med MMS og Internett på mobilen

i

Prøv følgende for å løse problemet

 1. Send en MMS til deg selv, sjekk at du kan sende/motta MMS. Dersom du får sendt og mottatt din egen MMS, er det vanligvis feil i mottakers nettverk eller mobiltelefon. 
 2. Sett SIM-kortet ditt i en annen mobiltelefon, sjekk om du får sendt MMS eller brukt Internett på mobilen. Dersom det fungerer, må du få sjekket mobilen din hos en forhandler. 
 3. Sjekk at mobildata er skrudd på. Innstillingene for dette vil variere fra merke og telefonmodell, sjekk derfor brukermanualen for din telefon.
i

Andre mulige grunner til at MMS ikke fungerer kan være

 • MMS-sentralen tillater MMS på opptil 2 megabyte. De fleste mobiltelefoner støtter dette, men det finnes noen mobiltelefoner som bare støtter sending og mottak av MMS på opptil 100 kilobyte.
  For iPhone kan MMS størrelse settes til 2 megabyte under innstillinger. 
 • MMS til og fra utlandet: Får du ikke sendt/mottatt MMS til/fra utlandet kan det være Telenor ikke har avtale med operatøren du prøver å sende til/motta fra. Kontakt kundeservice på nummer 09000 for å sjekke hvilke operatører vi har avtale med. 
 • Merk, Telenor tilpasser MMS-størrelsen for våre kunder slik at din mobiltelefon kan motta MMS-en. Dette kan variere fra operatør til operatør.