Telenor

Veiledninger

Avtaleansvarlig, også kalt administrator, kan få tilsendt kopi av faktura via Min Bedrift. Bruker av abonnementet, den ansatte, kan kun se fakturabilag på Mine Sider.

Hos Telenor er din PUK-kode tilgjengelig både på Mine Sider og Min Bedrift. Du som bruker av abonnementet finner den på Mine Sider. Avtaleansvarlig kan hente ut PUK-koden i Min Bedrift.

Det er to ulike løsninger på hvordan man bestiller SIM-kort kostnadsfritt. Via Mine Sider (for den ansatte), eller Min Bedrift ( for avtaleansvarlig). 

Utsettelse av betalingsfrist for en faktura kan du gjøre i fakturaoversikten i Min Bedrift (krever administratortilgang) Det tilbys inntil 30 dagers utsettelse.