Veiledning oppsett for IMAP/POP

5

Velg «Flere innstillinger»

Gå til fanen «Server for utgående e-post» og huk av «Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning» samt «Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post»

Steg 5

6

Gå deretter til fanen «Avansert»

På «Bruk følgende type kryptert tilkobling» velg SSL på innkommende server, og TLS (alternativt SSL) på utgående server. Obs! Husk å endre utgående serverport til 587. 

Klikk «Ok» og deretter «Neste», din konto skal da være klar til bruk.

Steg 6

Vis mer