iOS - Brukerveiledning for Mobilt Bedriftsnett

Mobilt Bedriftsnett-appen skal gjøre det enkelt å benytte tjenester som ligger i Mobilt Bedriftsnett. Under beskrives appens hovedfunksjoner og bruksmåte.
i

Anropslogg

Tapte anrop merkes ved at navnet på innringer er rødt, og utgående anrop merkes med telefonrør symbol..
Er anropet knyttet til en kollega i Mobilt Bedriftsnett, vises et bilde av personen (hvis tilgjengelig) omkranset ev en statusfarge: Grønt=Kollega er ledig, Rødt=Kollega er opptatt i telefonen, Gult=Kollega har satt et aktivt fravær, Grått=Kollega har slått av telefonen eller er utenfor dekning. Har en kollega lagt inn en fritekst («hva skjer i dag») om egen status blir denne teksten også synlig i anropsloggen. For lokale kontakter vises bildet du ev. har lagt inn i den lokale telefonlisten omkranset av en grå ring.
Anropsloggen oppdateres automatisk når du åpner appen, men kan også oppdateres manuelt ved å dra anropslisten nedover med fingeren.
Er du kømedlem ser du i anropsloggen om et køanrop har blitt besvart eller ikke. Vises et blått flagg til venstre for en innringer, betyr dette at anropet ikke har blitt besvart av noen operatører i køen. Vises et hvitt flagg betyr dette at det er et ubesvart køanrop som en operatør har ringt tilbake uten å komme i kontakt med innringer. Ringer en operatør tilbake på et ubesvart køanrop og får svar forsvinner flagget i anropsloggen.

Anropslogg

i

Samtaleopptak i utlandet

Dersom du og din bedrift har tilleggstjenesten «MBN Opptak» vil valget «Samtaleopptak i utlandet» vises under menyvalget Mer / Anropshåndtering.
Når dette valget er satt til «På» vil du få et valg ved utgående anrop i utlandet, om samtalen skal tas opp («Samtale med opptak») eller å ringe ut på vanlig måte («Ring»). Velges «Samtale med opptak», vil du først bli oppringt av Mobilt Bedriftsnett, før samtalen settes opp til valgt kontakt eller nummer.
Du kan når som helst slå av eller på «Samtale med opptak» under Mer/Anropshåndtering.

For at tjenesten skal vite når du er i utlandet og ikke, er det viktig at «Stedstjenester» er slått på for MBN-appen. «Stedstjenester» finner du på iPhone under Innstillinger -> Personvern.
Dersom Stedstjenester er slått av vil appen anta at du er i utlandet, og da presentere opptaksmuligheten ved alle utgående anrop fra appen.
Det kan ta litt tid for appen å få riktig posisjon fra Stedstjenester. Så dersom du befinner deg i utlandet og ikke får opp valget for samtaleopptak ved utgående samtaler, kan du forsøke å vente i 5 minutter og åpne MBN-appen på nytt.

Samtaleopptak i utlandet

i

Se hvem som ringer

Det vil gjøres automatisk oppslag på innkommende anrop for iPhone dersom det ringer noen som ligger i bedriftskatalogen, eller noen som har ringt minst én gang tidligere (og at appen har vært åpnet etter første anrop fra innringeren).
For å åpne for denne tjenesten må man først gå inn på Innstillinger -> Telefon -> Identifisere og blokkere anrop og skru På for «Telenor MBN»
Se hvem som ringer
i

Sette over

For å sette over samtaler, må du åpne Mobilt Bedriftsnett appen manuelt etter at samtalen er besvart og deretter velge Sett-over-knappen øverst til høyre i skjermbildet (telefonrør med pil).
Det vil vises et inntastingsfelt der navn eller nummer kan tastes inn. Appen vil mens du skriver foreslå treff basert på tidligere anrop eller treff i katalog. Det kan velges om det skal søkes på lokale kontakter eller i bedriftskatalogen. Finnes det ingen treff kan du klikke på «Søk i Opplysningen 1881» for å finne telefonnummeret som det skal settes over til. Kontakter det har blitt satt over til tidligere vi også presenteres.
Samtalen settes over i det du trykker på navnet/nummeret.
Dersom det ikke er datadekning når sett-over utføres, vil sett-over utføres med SMS. Du må da trykke på «Send» for å fullføre sett-over.
Kontakter det settes ofte over til kan legges som favoritt slik at kontakten blir lettere å finne.
Sette over
i

Om meg – informasjon og profilbilde

For å gi andre i bedriften bedre innsikt i hva en ansatt jobber med er det mulig for den ansatte å legge inn en kort jobbeskrivelse. Det kan være nyttig f.eks. ved et tapt anrop å kunne se hva den som ringte jobber med.
I tillegg til dette kan den ansatte også legge inn et profilbilde av seg selv som blir synlig for andre kollegaer i bedriften.
Informasjonen legges inn på «Min Profil» som finnes under «Mer» på iPhone.
Man kan velge om man vil laste ned profilbilde fra telefonens bildegalleri, eller om man vil bruke appen til å åpne kamera for å ta bilde, dette gjøres ved å klikke på blyant-ikonet ved sirkelen.
Om meg
i

«På jobb»

For å raskere kunne logge seg av/på sine faste køer, samt bytte visningsnummer kan tjenesten «På Jobb» brukes. Ved å sette knappen «På jobb» til «På» logger man seg automatisk inn på de køene man var logget på sist, samt bytter ev. visningsnummer. Ved å sette «På jobb» til «Av» logges man ut av alle køer og skrur ev. av alternativt visningsnummer. Ønsker man å betjene den enkelte kø manuelt lar man «På jobb» stå «På» og logger ut/inn på køer enkeltvis. «På jobb»-vinduet åpnes ved å klikke på statusfeltet for kø i hovedskjermbildet. Køstatus for den enkelte kø kan sjekkes uavhengig av «På jobb» ved å klikke på lenken «se køstatus».

På Jobb av På Jobb på

i

Sette fravær

Du kan sette et fravær på deg selv og om ønskelig viderekoble samtaler som kommer mens fraværet er aktivt. Fraværet ditt blir synlig for sentralbordet og for andre som søker deg opp via bedriftskatalogen. For å aktivere et fravær klikker du på statusfeltet «Min status» og velger en passende fraværsårsak i feltet «Sett status». Under «Flere alternativer» ligger det ytterligere fraværsårsaker.
Dersom du setter en slutt tid på fraværet vil det automatisk opphøre når angitt klokkeslett/dato er nådd. Om innringere skal viderekobles under fraværet velges dette i feltet «Viderekobling».
Ved viderekobling til «Min Svartjeneste» vil innringer få opplest fraværsårsak og ev. varighet for fraværet, og bli gitt valg for videre håndtering av anropet.
Innstillinger for Min Svartjeneste settes ved å logge deg inn på Telenor -> Mine sider ->Mobilt Bedriftsnett   (http://www.telenor.no/privat/minesider).
Fraværet aktiveres i det du klikker på «Lagre» øverst til høyre.
Et fravær slås av før utløpstiden ved å velge status «Ledig».
I tillegg til de faste fraværsårsakene kan man i feltet «Hva skjer i dag» legge inn en fritekststatus på seg selv. Denne teksten blir synlig i anropsloggen, ved søk i bedriftskatalogen, Favoritter og senere på sentralbordet. Teksten står inntil bruker sletter eller erstatter den.
Friteksten skrives inn ved å klikke på statusfeltet i appen og skrive inn teksten i «Hva skjer i dag?»-feltet. Gjeldende fritekststatus vises etter lagring i statusfeltet.
Sette fravær
i

Tastatur

For å ringe et nummer manuelt velges «Tastatur»-knappen i hovedmenyen.
Når tastaturet åpnes vi de nummer som er oftest brukt vises øverst i listen slik at de er lette å finne.
Du kan taste inn nummeret eller navnet til den du ønsker å ringe (bruk bokstavene på nummertastene for å skrive inn navn).
Mens du taster vil appen fortløpende foreslå treff basert på navn og nummer som er brukt tidligere. Finner du ett treff før hele nummeret/navnet er slått kan du ringe personen ved å klikke på navnet. Taster du inn et nummer /navn som ikke er brukt tidligere vil du kunne slå opp dette i Bedriftskatalogen eller 1881, eller ringe det ved å klikke på «Ring knappen».
Inntastede nummer kan slettes ved å bruke x-tasten til høyre for nummerfeltet. Et kort trykk fjerner ett og ett siffer, mens et langt trykk fjerner alle siffer. For å se flere treff kan tastaturet legges ned ved å klikke på tastatur-knappen til venstre for nummerfeltet.
Tastatur
i

Logge på/av Kø

Er du definert inn som kømedlem er det mulig å logge på inntil 5 køer samtidig.
Ved å klikke på kø-statusfeltet (lyseblått felt i hovedskjermbildet) vil dine køer listes opp, og du kan se hvilke køer du er logget på eller av (for å logge på kø må «På jobb» knappen være satt til «På»). Ved å skyve kø-knappene til «På» eller «Av» logger du deg hhv på eller av korresponderende kø.
Ved å klikke på «Se køstatus» kan du for den enkelte kø se antall anrop i kø, samt hvor mange operatører som er logget på køen. Ved å klikke på knappen «Gå til operatørhåndtering» kan du logge av eller på andre kømedlemmer på den gjeldende køen.
Dersom du har flere nummer knyttet til ditt Mobilt Bedriftsnett-abonnement er det mulig under feltet «Aktivt nummer» å angi hvilken av dine telefoner som skal benyttes for å besvare hvilke Kø-er. Dette kan f.eks. brukes dersom du ønsker å besvare kø-anrop på din fasttelefon.
Logge av/på kø
For å raskere kunne logge seg av/på dine faste køer, samt bytte av visningsnummer kan tjenesten «På Jobb» brukes. Ved å sette knappen «På jobb» til «På» logger man seg automatisk inn på de køene man var logget på sist, samt bytter ev. visningsnummer. Ved å sette «På jobb» til «Av» logges man ut av alle køer og skrur av ev. alternativt visningsnummer.
Er du kømedlem  vil du i anropsloggen kunne se om et køanrop har blitt besvart eller ikke. Vises et blått flagg til venstre for en innringer i loggen betyr dette at anropet ikke har blitt besvart av noen i operatører i køen. Vises et hvitt flagg betyr dette at det er et ubesvart køanrop som en operatør har ringt tilbake uten å komme i kontakt med innringer (klikk på «i» for å innhente flere detaljer). Ringer en operatør tilbake på et ubesvart køanrop og får svar forsvinner flagget i anropsloggen.
Les også informasjon om kø under avsnittet «På jobb» og «Anropslogg».

Med «Operatørhåndtering» under Meny eller «Se køstatus» er det mulig å se hvilke operatører som er medlemmer på de ulike køene og ev. logge Av/På en operatør. Operatøren som blir logget Av/På vil motta en SMS-varsling med informasjon om hvem som logget Av/På.

i

Søk

Ved å klikke på «Søk» i hovedmenyen er det mulig å søke i Bedriftskatalogen, dine lokale kontakter og i Opplysningen 1881. For kollegaer i Bedriftskatalogen vil også aktuell status vises. Under kontaktdetaljer (klikk på «i») kan du hente opp fraværsinformasjon for kollegaer og adresse/kart. Under kontaktdetaljer er det også mulig å ringe, sende SMS, e-post, lagre kontakt som favoritt og lagre kontakten lokalt på telefonen. Om kollegaen har skrevet noe i profilen sin om seg selv vil dette også vises under kontaktdetaljer.

Søk

i

Favoritter

Kontakter som benyttes ofte kan lagres som favoritter slik at det senere går raskt å finne dem, f.eks. i forbindelse med sett-over. Kontakten legges inn som favoritt via kontaktdetaljer i anropsloggen, fra søk eller manuelt ved  å velge «+»-tegnet under menyen Favoritter . Kontakter fra Bedriftskatalogen vises med aktuell status, og med ytterligere informasjon ved å klikke på «i» til høyre for navet til favoritten. Favoritter lagres kun lokalt på telefonen.

Favoritter

i

Anropshåndtering

Under menyen «Mer» finner du undermenyen «Anropshåndtering». Her kan du styre:

  • Viderekobling: Hvor det skal viderekobles ved «opptatt» og «ikke svar».
    (direkte/fast viderekobling kan settes i Mine sider på telenor.no).
  • Tvillinganrop: Har du flere telefonnummer knyttet opp mot ditt Mobilt Bedriftsnett- abonnement, kan du her styre om alle dine telefoner skal ringe samtidig eller i rekkefølge ved innkommende anrop (selve rekkefølgen kan endres på Mine sider på telenor.no).
  • Samtaleopptak i utlandet: Har din bedrift tilleggstjenesten «MBN Opptak» vil opsjonen «Samtale med opptak» vises. Ved å skru «På» denne tjenesten vil telefonen ved utgående anrop i utlandet gi deg valget om samtalen skal tas opp («Samtale med opptak») eller ikke («Ring»). Velges «Samtale med opptak» vil Mobilt Bedriftsnett først ringe deg, før samtalen settes til valgt samtalepartner.
    For at denne tjenesten skal fungere optimalt er det viktig at «Stedstjenester» på mobilen er satt til «På» (for at telefonen skal vite om den er i utlandet eller i Norge). «Stedstjenester» finner du på iPhone under Innstillinger -> Personvern.
  • Sentralbord: Dette nummeret settes av administrator av Mobilt Bedriftsnett. Nummeret benyttes f.eks. om man setter fravær med viderekobling til sentralbord.
Anropshåndtering iOS
i

Konferanseinnkalling

Under menyen «Mer» finner du valget «Konferanseinnkalling».
Med denne tjenesten kan du enkelt sende ut en SMS-innkalling til alle som skal delta på en telefonkonferanse.
Det er mulig å sette et navn på konferansen («Konferansetema»), velge klokkeslett og dato og angi varighet.
Deltagere legges til ved å klikke på «+» symbolet. Du kan taste inn deltakernummeret/navnet manuelt (det vil søkes i appen mens du taster), søke i Bedriftskatalogen eller Opplysningen 1881. Alle deltagere listes opp etter at de har blitt lagt til og kan ev. fjernes igjen ved å velge «Rediger» og «slett»-knappen. Når deltakerlisten er komplett genereres SMS-innkallingen ved å klikke på knappen «Lag SMS-innkalling».
I SMS-meldingen vil det i tillegg til innkallingen også vises en lenke til et kalenderelement slik at mottagere kan legge innkallingen i sin kalender.
NB: Har du flere kalendere er det viktig å velge den kalenderen du ønsker å legge møteinnkallingen i slik at den ev. synkroniseres med din jobbkalender.
 Avsender kan legge møtet inn i sin kalender ved å velge «OK»  i pop-up meldingen som vises i appen etter at SMS er sendt.
Deltager kobler seg inn i konferansen ved å ringe telefonnummer 07017 (004791507017 fra utlandet), og så taste inn den unike PIN-koden angitt i SMS-meldingen etterfulgt av #. På iOS telefoner holder det som regel å bare klikke på lenken i SMS-innkallingen for å ringe og sende inn PIN-kode i  én operasjon.

Tjenesten koster kr. 1,99 pr. minutt, og minuttpris belastes hver deltaker. Oppstartpris pr samtale er kr. 0,59.
Prisene gjelder for Telenorabonnement. Alle priser er eks mva.
Konferanse
i

Alternativt visningsnummer

Hvis din administrator har aktivert et «Alternativt visningsnummer» på din bruker, kan du velge om dette skal presenteres hos den du ringer til.
Dette gjør du ved å klikke på det lyseblå statusfeltet i toppen av skjermbildet for å komme til «På jobb» siden. «På jobb» må være satt til «På» for at alternativt visningsnummer skal kunne aktiveres. Om «På jobb» settes til «Av» vil visning av alternativt visningsnummer deaktiveres.
I hovedskjermbildet vil det i statusfeltet komme frem om alternativt visningsnummer er aktivert eller ikke.
NB: SMS/MMS-meldinger viser ikke alternativt visningsnummer som avsender.
Alternativt visningsnummer iOS
i

Slette data

Dersom du ikke skal bruke telefonen lenger eller den skal brukes av andre, er det greit å slette informasjon i appen (innloggingsdata, anropslogg, favoritter etc.), siden disse vil gjenbrukes selv om du setter inn et annet SIM-kort. Favoritter er ikke lagret sentralt og vil forsvinne ved sletting. Sletting utføres ved at du velger knappen «Mer» og så velger «Logg ut og slett data».

i

Innlogging

Mobilklienten vil logge deg automatisk inn dersom du åpner den første gang med avslått Wi-Fi. . Er mobiltelefonen på Wi-Fi kan du enten skru av Wi-Fi på telefonen og prøve på nytt, eller du kan du logge deg inn manuelt ved å angi brukernavn (mobilnummer) og passord. Dersom du har glemt passordet kan du velge nytt passord ved å trykke på «Glemt passord» (Det er ikke samme passord som på Mine sider på telenor.no).
Har du to telefoner på din bruker vil du kunne oppleve at appen logges ut av den andre telefonen dersom du logger deg inn manuelt med Wi-Fi. Da vil det hjelpe å skru av Wi-Fi på telefonene og åpne appen på hver telefon først, før du setter på Wi-Fi igjen.
i

Hurtigtaster

Fra iPhone 6S støttes 3D hurtigtaster (3D Touch) i MBN appen. Hold ikonet med MBN appen inne så vises hurtigtastene. «Logg på/av jobbkøer» tilsvarer å slå på/av «På jobb» funksjonen.

Hurtigtaster

i

Mitt Telenor

For å se forbruk av tale og data, samt bestille datapakker på dine abonnement er det laget en direktekobling mot Mitt Telenor i MBN appen. Denne ligger under «Mer».
Mitt Telenor appen må installeres på telefonen, og første gang Mitt Telenor tas i bruk må du skrive inn brukernavn og passord (det samme som på Mine Sider). For å komme tilbake til Mobilt Bedriftsnett appen fra Mitt Telenor klikker man øverst til venstre i skjermbildet på «Telenor MBN».
Vis mer