Android - Brukerveiledning for Mobilt Bedriftsnett

Mobilt Bedriftsnett-appen skal gjøre det enkelt å benytte tjenester som ligger i Mobilt Bedriftsnett. Under beskrives appens hovedfunksjoner og bruksmåte.
i

Anropslogg

Tapte anrop merkes med rød pil, besvarte innkommende anrop med grønn nedoverpil og utgående anrop merkes med grønn oppoverpil.

Er anropet knyttet til en kollega i Mobilt Bedriftsnett, vises et bilde av personen (hvis tilgjengelig) omkranset ev en statusfarge: Grønt=Kollega er ledig, Rødt=Kollega er opptatt i telefonen, Gult=Kollega har satt et aktivt fravær, Grått=Kollega har slått av telefonen eller er utenfor dekning. Har en kollega lagt inn en fritekst («hva skjer i dag») om egen status blir denne teksten også synlig i anropsloggen. For lokale kontakter vises bildet du ev. har lagt inn i den lokale telefonlisten omkranset av en grå ring.
Anropsloggen oppdateres automatisk når du åpner appen, men kan også oppdateres manuelt ved å dra anropslisten nedover med fingeren. 


Er du kømedlem ser du i anropsloggen om et køanrop har blitt besvart eller ikke. Vises et blått flagg til venstre for en innringer, betyr dette at anropet ikke har blitt besvart av noen operatører i køen. Vises et hvitt flagg betyr dette at det er et ubesvart køanrop som en operatør har ringt tilbake uten å komme i kontakt med innringer. Ringer en operatør tilbake på et ubesvart køanrop og får svar forsvinner flagget i anropsloggen.


Anropslogg
i

Samtaleopptak i utlandet

Dersom du og din bedrift har tilleggstjenesten «MBN Opptak» vil valget «Samtale med opptak» vises under Meny/Anropshåndtering.

Når dette valget er satt til «På» vil du få et valg ved utgående anrop i utlandet, om samtalen skal tas opp («Samtale med opptak») eller å ringe ut på vanlig måte («Ring»). Velges «Samtale med opptak», vil du først bli oppringt av Mobilt Bedriftsnett, før samtalen settes opp til valgt kontakt eller nummer. 


Appen antar at du befinner deg i utlandet dersom du er tilknyttet et annet mobilnett enn Telenors nett i Norge. 


Du kan når som helst slå av eller på «Samtale med opptak» under Meny/Anropshåndtering.

Samtaleopptak i utlandet

i

Se hvem som ringer

Med autosøk gjøres det oppslag på innkommende anrop før du besvarer anropet. Under Meny -> Innstillinger kan autosøk slås Av eller På. Når du befinner deg i utlandet vil autosøk som standard være avslått. I autosøkvinduet kan du etter svar velge knappen «Sett over samtale» for å komme direkte til sett over-menyen.
Autosøk krever at mobilen din har en dataforbindelse (3G, 4G eller Wi-Fi). Under Meny->Innstillinger kan du velge om du ønsker å plassere autosøkvinduet oppe, i midten eller nede på telefonens skjerm. Dette for å hindre at autosøkvinduet skal sperre for andre tjenester.
Kommer anropet til deg via en kø vises navnet på køen øverst i vinduet.  

Se hvem som ringer

i

Sette over

Et innkommende anrop kan settes over ved bruk av sett-over-menyen. Menyen kan åpnes direkte fra autosøkvinduet (se figur: 'se hvem som ringer'), eller ved å velge Sett-over-knappen øverst til høyre i skjermbildet (telefonrør med pil).
I vinduet for «Sett over» kan man raskt sette over samtaler til Favoritter eller  nummer du har satt over til tidligere. Det er også et søkefelt der bokstaver eller tall kan tastes inn for å gjøre søk i appen (lokale kontakter og anropslogg), Bedriftskatalogen eller Opplysningen 1881. Samtalen settes over ved å klikke på ikonet «telefonrør med pil» til høyre for navnet til den du vil sette samtalen over til.
Dersom det ikke er datadekning i det sett over utføres vil samtalen automatisk settes over med ved bruk av en skjult SMS.

Sette over

i

Om meg – informasjon og profilbilde

For å gi andre i bedriften bedre innsikt i hva en ansatt jobber med er det mulig for den ansatte å legge inn en kort jobbeskrivelse. Det kan være nyttig f.eks. ved et tapt anrop å kunne se hva den som ringte jobber med.
I tillegg til dette kan den ansatte også legge inn et profilbilde av seg selv som blir synlig for andre kollegaer i bedriften.
Informasjonen legges inn på «Min Profil» som finnes under hamburgermenyen øverst til venstre på Android.
Man kan velge om man vil laste ned profilbilde fra telefonens bildegalleri, eller om man vil bruke appen til å åpne kamera for å ta bilde. Dette gjøres ved å klikke på blyant-ikonet.

Om meg

i

«På jobb»

For å raskere kunne logge seg av/på sine faste køer, samt bytte av visningsnummer kan tjenesten «På Jobb» brukes. Ved å sette knappen «På jobb» til «På» logger man seg automatisk inn på de køene man var logget på sist, samt bytter ev. visningsnummer. Ved å sette «På jobb» til «Av» logges man ut av alle køer og skrur av ev. alternativt visningsnummer. Ønsker man å betjene den enkelte kø manuelt  lar man «På jobb» stå «På» og logger ut/inn på køer enkeltvis. «På jobb»-vinduet åpnes ved å klikke på statusfeltet for kø i hovedskjermbildet. Køstatus for den enkelte kø kan sjekkes uavhengig av «På jobb» ved å klikke på lenken «se køstatus».

På Jobb av På Jobb på

i

Sette fravær

Du kan sette et fravær på deg selv og om ønskelig viderekoble samtaler som kommer mens fraværet er aktivt. For å aktivere et fravær klikker du på statusfeltet «Min status» og velger en passende fraværsårsak i feltet «Sett status».
Dersom du setter en sluttid på fraværet vil det automatisk opphøre når angitt klokkeslett/dato er nådd. Et fravær slås av før utløpstiden ved å klikke på knappen «Ledig».
Dersom du velger viderekobling til Min Svartjeneste vil innringer få opplest fraværsårsak og varighet for fraværet, og bli gitt valg for videre håndtering av anropet.
Innstillinger for Min Svartjeneste utføres ved å logge seg inn på Telenor -> Mine sider ->Mobilt Bedriftsnett  fra PC (http://www.telenor.no/privat/minesider).

Sette fravær

I tillegg til de faste fraværsårsakene kan man i feltet «Hva skjer i dag» legge inn en fritekststatus på seg selv. Denne teksten blir synlig i anropsloggen, ved søk i bedriftskatalogen, Favoritter og senere på sentralbordet. Teksten står inntil bruker sletter eller erstatter den. Friteksten skrives inn ved å klikke på statusfeltet i appen og skrive inn teksten i «Hva skjer i dag?»-feltet. Gjeldende fritekststatus vises i statusfeltet.

i

Tastatur

For å ringe et nummer manuelt velges den runde blå «Tastatur»-knappen nederst i høyre hjørne.
Mens du taster vil appen fortløpende foreslå treff basert på navn og nummer som er brukt tidligere. Taster du inn et nummer/navn som ikke er brukt tidligere vil du før du ringer kunne slå opp dette i Bedriftskatalogen eller 1881, eller ringe det ved å klikke på telefonrøret under tastaturet.
Når du åpner tastaturet vil de numrene som benyttes oftest vises øverst i listen.
Inntastede nummer kan slettes ved å bruke x-tasten til høyre for nummerfeltet. Et kort trykk fjerner ett og ett siffer, mens et langt trykk fjerner alle siffer. For å se flere treff kan tastaturet skjules ved å dra feltet med navn nedover med fingeren. Ved å peke på inntastingsfeltet vises tastaturet igjen.

Tastatur

i

Logge på/av Kø

Er du definert inn som kømedlem er det mulig å logge på inntil 5 køer samtidig.
Ved å klikke på kø-statusfeltet (lyseblått felt i hovedskjermbildet) vil dine køer listes opp, og du kan se hvilke køer du er logget på eller av (for å logge på kø må «På jobb» knappen være satt til «På»). Ved å skyve kø-knappene til «På» eller «Av» logger du deg på eller av korresponderende kø.
Ved å klikke på «Se køstatus» kan du for den enkelte kø se antall anrop i kø, samt hvor mange operatører som er logget på køen. Ved å klikke på knappen «Gå til operatørhåndtering» kan du logge av eller på andre kømedlemmer på den gjeldende køen.
Dersom du har flere nummer knyttet til ditt Mobilt Bedriftsnett-abonnement er det mulig under feltet «Aktivt nummer» å angi hvilken av dine telefoner som skal benyttes for å besvare hvilke Kø-er. Dette kan f.eks. brukes dersom du ønsker å besvare kø-anrop på din fasttelefon.
Logg på/av kø
For å raskere kunne logge seg av/på dine faste køer, samt bytte av visningsnummer kan tjenesten «På Jobb» brukes. Ved å sette knappen «På jobb» til «På» logger man seg automatisk inn på de køene man var logget på sist, samt bytter ev. visningsnummer. Ved å sette «På jobb» til «Av» logges man ut av alle køer og skrur av ev. alternativt visningsnummer.
Er du kømedlem vil du i anropsloggen kunne se om et køanrop har blitt besvart eller ikke. Vises et blått flagg til venstre for en innringer i loggen betyr dette at anropet ikke har blitt besvart av noen i operatører i køen. Vises et hvitt flagg betyr dette at det er et ubesvart køanrop som en operatør har ringt tilbake uten å komme i kontakt med innringer (klikk på navnet på innringer for å innhente flere detaljer). Ringer en operatør tilbake på et ubesvart køanrop og får svar forsvinner flagget i anropsloggen. Med «Operatørhåndtering» under Meny eller «Se køstatus» er det mulig å se hvilke operatører som er medlemmer på de ulike køene og ev. logge Av/På en operatør. Operatøren som blir logget Av/På vil motta en SMS-varsling med informasjon om hvem som logget Av/På.
i

Søk

Ved å klikke på «Søk» i hovedmenyen er det mulig å søke i Bedriftskatalogen, dine lokale kontakter og i Opplysningen 1881. For kollegaer i Bedriftskatalogen vil aktuell status vises.
Under kontaktdetaljer (klikk på navnet) kan du hente opp fraværsinformasjon for kollegaer og adresse/kart for oppslag i 1881. Under kontaktdetaljer er det også mulig å ringe, sende SMS, e-post, lagre kontakt som favoritt og lagre kontakten lokalt på telefonen. For å lagre en kontakt lokalt på telefonen velger du knappen med bilde av et hode med et plusstegn øverst til høyre. Om kollegaen har skrevet noe i profilen sin om seg selv vil dette også vises under kontaktdetaljer.
Søk
i

Favoritter

Kontakter som benyttes ofte kan lagres som favoritter slik at det senere går raskt å finne dem, f.eks. i forbindelse med sett-over. Kontakten legges inn som favoritt via kontaktdetaljer i anropsloggen, fra søk eller manuelt ved å velge «+»-tegnet under menyen Favoritter. Kontakter fra Bedriftskatalogen vises med aktuell status, og med ytterligere informasjon ved å klikke på navet til favoritten.

Favoritter

i

Anropshåndtering

Under Meny-knappen (øverst til venstre) finner du undermenyen «Anropshåndtering».  Her kan du styre: 
  • Viderekobling: Hvor det skal viderekobles ved «opptatt» og «ikke svar».
    (direkte/fast viderekobling kan settes i Mine sider på telenor.no). 
  • Tvillinganrop: Har du flere telefonnummer knyttet opp mot ditt Mobilt Bedriftsnett- abonnement, kan du her styre om alle dine telefoner skal ringe samtidig eller i rekkefølge ved innkommende anrop (selve rekkefølgen kan endres i Mine sider på telenor.no).
  • Samtale med opptak: Har din bedrift tilleggstjenesten «MBN Opptakstjeneste» vil opsjonen «Samtale med opptak» vises. Ved å skru «På» denne tjenesten vil telefonen ved utgående anrop i utlandet gi deg valget om samtalen skal tas opp («Samtale med opptak») eller ikke («Ring»).
    Velges «Samtale med opptak» vil Mobilt Bedriftsnett først ringe deg, før samtalen settes til valgt samtalepartner. 
  • Sentralbord: Dette nummeret settes av administrator av Mobilt Bedriftsnsett. Nummeret benyttes f.eks. om man setter fravær ved viderekobling til sentralbord.

Anropshåndteringi

Konferanseinnkalling

Under menyen «Meny» finner du valget «Konferanseinnkalling».
Med denne tjenesten kan du enkelt sende ut en SMS-innkalling til alle som skal delta på en telefonkonferanse.

Deltagere legges til ved å klikke på «Inviter deltagere».  Alle deltagere listes opp etter at de har blitt lagt til og kan fjernes igjen ved å velge «x» til høyre for navnet. Når deltakerlisten er komplett genereres SMS-innkallingen ved å klikke på knappen «Lag SMS-innkalling».
I SMS-meldingen vil det i tillegg til innkallingen også vises en lenke til et kalenderelement slik at mottagere kan legge innkallingen i sin kalender. Har mottaker Android telefoner vil det lastes ned en fil som må åpnes for å hente inn kalenderelementet.
NB: Har du flere kalendere er det viktig å velge den kalenderen du ønsker å legge møteinnkallingen i slik at den ev. synkroniseres med din jobbkalender.
Avsender kan legge møtet inn i sin kalender ved å velge «OK»  i pop-up meldingen som vises i appen etter at SMS er sendt (må ev. gå ut av SMS-vindu først).
Deltager kobler seg inn i konferansen ved å ringe telefonnummer 07017 (004791507017 fra utlandet), og så taste inn den unike PIN-koden angitt i SMS-meldingen etterfulgt av #. 

Konferanseinnkalling

Tjenesten koster kr. 1,99 pr. minutt, og minuttpris belastes hver deltaker. Oppstartpris pr samtale er kr. 0,59.
Prisene gjelder for Telenorabonnement. Alle priser er eks mva.

 

i

Alternativt visningsnummer

Hvis du har tilleggstjenesten «Alternativt visningsnummer», kan du velge hvilket nummer som skal vises hos den du ringer til.
Dette gjør du ved å klikke på statusfeltet «Kø-status» i toppen av skjermbildet og sette «Visningsnummer» til «På» eller «Av». «På» betyr at alternativt visningsnummer benyttes ved utgående samtaler.
NB: SMS/MMS-meldinger viser ikke alternativt visningsnummer som avsender.

Alternativt visningsnummer

i

Slette data

Dersom du ikke skal bruke telefonen lenger eller den skal brukes av andre, er det greit å slette informasjonen i appen (innloggingsdata, anropslogg, favoritter etc.), siden disse vil gjenbrukes selv om du setter inn et annet SIM-kort. Favoritter er ikke lagret sentralt og vil forsvinne ved sletting. Sletting utføres ved at du velger Meny-knappen (øverst til venstre) og så velger  «Innstillinger» og så velger «Fjern brukerdata».

i

Innlogging

Mobilklienten vil logge deg automatisk inn dersom du åpner den første gang uten Wi-Fi-datatilkobling på mobiltelefonen. Er mobiltelefonen på Wi-Fi kan du enten skru av Wi-Fi på telefonen og prøve på nytt, eller logge deg inn manuelt ved å angi brukernavn og passord. Dersom du har glemt passordet kan du velge nytt passord ved å trykke på «Glemt passord» (Det er ikke samme passord som på Mine sider på telenor.no).
Har du flere telefoner med appen vil du kunne oppleve at appen logges ut av den andre telefonen dersom du logger deg inn manuelt med Wi-Fi. Da vil det hjelpe å skru av «Wi-Fi» på telefonene og åpne appen på hver telefon først, før du setter på Wi-Fi igjen.

i

Mitt Telenor

For å se forbruk av tale og data, samt bestille datapakker på dine abonnement er det laget en direktekobling mot Mitt Telenor i MBN appen. Koblingen finner du under menyknappen øverst til venstre.
Mitt Telenor appen må installeres på telefonen, og første gang Mitt Telenor tas i bruk må du skrive inn brukernavn og passord (det samme som på Mine Sider). For å komme tilbake til Mobilt Bedriftsnett appen fra Mitt Telenor klikker man på tilbakeknappen.
Vis mer