Android - Brukerveiledning for Mobilt Bedriftsnett

Mobilt Bedriftsnett-appen skal gjøre det enkelt å benytte tjenester som ligger i Mobilt Bedriftsnett. Under beskrives appens hovedfunksjoner og bruksmåte.