Derfor oppretter vi nå serviceteam

Det viktigste for våre kunder er å få den hjelpen de trenger når de trenger den. Vi har derfor valgt å tilby alle kunder et serviceteam slik at de alltid får svar av noen som kjenner bedriften når de tar kontakt. Man slipper å sitte og vente på at din kontaktperson skal bli ledig og du har alltid flere som kan håndtere din bedrift og dine utfordringer.

Fordeler med eget serviceteam for din bedrift:

·       Du slipper å vente på en bestemt person

·       Tilgang til tverrfaglig råd og kompetanse

·       Effektivt hjelp fra flere dyktige rådgivere

·       Når du som er ansvarlig i din bedrift ringer Telenor på 09000, blir du automatisk satt over til riktig team.