Oppsett av ny POP-konto i Mail for Mac

 1. 1

  Skriv inn navn, e-postadresse og tilhørende passord, trykk så på Fortsett

  Bilde 1 velkommen til mail

 2. 2

  Velg POP i feltet Kontotype
  I feltet Beskrivelse legger du inn det du selv ønsker skal beskrive kontoen din, hvis du har flere kontoer
  I feltet Innkommende e-posttjener skriver du inn pop.telenoruc.com
  I feltet Brukernavn skriver du inn hele e-postadressen din
  Legg så inn passordet og klikk Fortsett

  Bilde 2 Velg POP i feltet Kontotype

 3. 3

  Beskrivelse er igjen valgfri
  I feltet Utgående e-posttjener skriver du inn smtp.telenoruc.com
  Huk av for Bruk kun denne tjeneren
  Huk av for Bruk godkjenning og legg inn hele e-postadressen i feltet Brukernavn og legg inn passordet på kontoen.
  Klikk Fortsett

  Bilde 3 I feltet Utgående e-posttjener skriver du inn smtp.telenoruc.com

 4. 4

  Du vil mest sannsynlig få en feilmelding, klikk Fortsett.

  Bilde 4 Fortsett

 5. 5

  Huk av for Bruk Secure Sockets Layer (SSL)
  Velg Passord i feltet Godkjenning
  Klikk Fortsett

  Bilde 5 Bruk Secure Sockets Layer (SSL)

 6. 6

  Klikk så Opprett

  Bilde 6 Opprett

  Kontoen er nå ferdig oppsatt med POP