Oppsett av POP-konto i Outlook 2011 for Mac

 1. 1

  Skriv inn navn, e-postadresse og tilhørende passord, trykk så på Fortsett

  Steg 1

 2. 2

  Velg IMAP i feltet Kontotype
  I feltet Beskrivelse legger du inn det du selv ønsker skal beskrive kontoen din, hvis du har flere kontoer
  I feltet Innkommende e-posttjener skriver du inn imap.telenoruc.com
  I feltet Brukernavn skriver du inn hele epostadressen din
  Legg så inn passordet og klikk Fortsett

  Steg 2

 3. 3

  Du vil her få en feilmelding, klikk Fortsett

  Steg 3

 4. 4

  I dette bildet skal SSL hukes vekk
  Feltet Godkjenning skal ligge til Passord
  Klikk Fortsett

  Steg 4

 5. 5

  Beskrivelse er igjen valgfri
  I feltet Utgående e-posttjener skriver du inn smtp.telenoruc.com
  Huk av for Bruk kun denne tjeneren
  Huk av for Bruk godkjenning og legg inn hele e-postadressen i feltet Brukernavn og legg inn passordet på kontoen.
  Klikk Fortsett
  Steg 5

 6. 6

  Du vil mest sannsynlig få en feilmelding med klikk Fortsett allikevel.

  Steg 6

 7. 7

  Når kontoen er ferdig satt opp står du i Mailprogrammet og klikker Mail og så Valg

  Steg 7

 8. 8

  I neste bildet klikker du på pilene ved siden av navnet i feltet Utgående e-posttjener og velger Rediger SMTP-tjenerliste

  Steg 8

 9. 9

  Velg Avansert
  Huk av for Bruk tilpasset port og skriv inn 587
  Huk på Bruk Secure Sockets Layer (SSL)
  Velg Passord i feltet Godkjenning og legg inn hele epostadressen og passordet til kontoen og velg OK
  Du kommer da tilbake til forrige bildet hvor du velger det røde krysset og huker av for at den skal arkivere.
  Steg 9

  Kontoen er nå ferdig oppsatt med IMAP