Telenor bytter bankkontonummer

En mann og to damer med pc og mobil

Spørsmål og svar

1

Når gjelder nytt bankkontonummer fra?

Fakturaer som sendes fra og med den 23. november har det nye bankkontonummeret. Fakturaer med gammelt bankkontonummer kan fra og med 23. november betales til det nye bankkontonummeret
2

Hva med fakturaer med gammelt kontonummer?

Fakturaer med gammelt bankkontonummer kan fra og med 23. november betales til det nye bankkontonummeret.
3

Hva er det nye bankkontonummeret til Telenor Norge AS?

Det nye bankkontonummeret  til Telenor Norge AS er 6005.07.77122

Merk at Canal Digital Kabel TV har endret navn til Telenor Norge AS Bredbånd og TV, og har samme foretaksnummer (NO 976 967 631 MVA) men bankkontonummer 6005.07.77130
4

Hvordan betale fra en utenlandsk bankkonto?

Benytt følgende informasjon:

Bankkontonummer: 6005.07.77122
IBAN: NO2160050777122
SWIFT / Bic NDEANOKK

5

Gjelder skifte av bank hele Telenor?

Alle selskapene i Telenor skifter bankkontonummer men endringen skjer på ulike datoer. 


Bankkontonummer 6005.07.77122 gjelder fra 23. november og erstatter følgende bankkontonummer:


7058.06.99500 mobilprodukter   

7112.05.33600 fasttelefon og internett  for bedriftskunder

7058.06.34816 fasttelefon og internett for privatkunder

7058.06.36460 operatørprodukter 


Merk at Canal Digital Kabel TV har endret navn til Telenor Norge AS Bredbånd og TV, har samme foretaksnummer (NO 976 967 631 MVA) men bankkontonummer 6005.07.77130

6

Hva gjør vi med utbetalte fakturaer?

Fakturaer med gammelt bankkontonummer kan fra og med 23. november betales til det nye bankkontonummeret.
7

Hva gjør jeg med eFaktura?

Du trenger ikke å foreta deg noe. Betalingen vil skje til nytt bankkontonummer.
8

Blir det endring av lengden på eFakturareferansen?

Ja, ved bestilling av eFaktura etter 23. november må eFakturareferansen inneholde 10 siffer som er kundenummeret på fakturaen.
9

Hva gjør jeg med Avtalegiro?

Du trenger ikke å foreta deg noe. Betalingen vil skje til nytt bankkontonummer.
10

Kan vi nå få eFaktura eller Avtalegiro for fasttelefoni og internett-fakturaen?

Dessverre tilbyr vi kun eFaktura og Avtalegiro for mobilfaktura for bedriftskunder.
11

Blir det endring av eFakturautsteder i nettbanken?

Telenor Norge AS vil bli den nye eFakturautstederen i nettbanken og erstatter Telenor Norge AS mobil og Telenor Norge AS privat.
12

Hva gjør jeg med EHF-faktura?

Det nye bankkontonummeret til Telenor Norge 6005.07.77122 må oppdateres i leverandørregisteret.
13

Hva gjør jeg hvis jeg skal betale en faktura i annen valuta enn NOK?

Betal alltid til bankkontonummeret som er oppgitt på fakturaen. 


DKK: Bankkontonummer 6015.04.13284
           IBAN: NO1660150413284
           SWIFT/Bic: NDEANOKK


EUR: Bankkontonummer 6562.04.47875          

           IBAN: NO1565620447875
           SWIFT/Bic:  NDEANOKK


GBP: Bankkontonummer 6020.04.31130
           IBAN: NO9260200431130
           SWIFT/Bic: NDEANOKK


SEK: Bankkontonummer 6015.04.35857
           IBAN: NO9360150435857
           SWIFT/Bic: NDEANOKK


USD: Bankkontonummer 6020.04.42671
            IBAN: NO4960200442671
            SWIFT/Bic: NDEANOKK

14

Jeg får ikke lagt inn KID-nummer?

Etter 23. november er det ikke mulig å legge inn KID med 16 siffer. Det er viktig at KID eller fakturanummer skrives inn i meldingsfeltet.
16

Jeg har betalt til gammelt kontonummer. Hva gjør jeg?

Du trenger ikke å foreta deg noe. Betalingen vil bli registrert hos Telenor.
17

For hvilket foretaksnummer i Telenor gjelder bankkontonummer 6005.07.77122?­

Dette gjelder for Telenor Norge AS Foretaksregisteret: NO 976 967 631 MVA
18

Hvordan har Telenor informert om kontoendringen?

Fra 23. november blir kundene informert i informasjonsfeltet på fakturaen. Her henvises til mer informasjon på www.telenor.no/bedrift/bank (denne siden).

Kunder med 6 fakturakontoer eller flere, har mottatt mail om endringer. Mailen er sendt til den personen i bedriften Telenor har registrert som fakturamottaker.