Korona-tiltak i Telenor

Virus

Vi står alle i en nasjonal dugnad og vi i Telenor er vårt ansvar bevisst både med tanke på å bremse smittespredningen og ivareta normal drift og oppetid for våre kunders tjenester i denne uvanlige tiden.

Telenor er en beredskapsorganisasjon som drifter samfunnskritisk infrastruktur med et døgnbemannet operasjonssenter og vi overvåker situasjonen tett. I tillegg jobber teknisk og administrativt personell med å vurdere ulike tiltak, og vi følger våre bemanningsrutiner for å sikre drift. Telenors nett tåler ekstremt mye og har veldig god kapasitet, og våre kunder kan være trygge på at vi gjør det vi kan for at våre tjenester skal fungere som normalt. Her er noen av våre tiltak:

Utstrakt bruk av hjemmekontor

 • Hjemmekontor brukes i stor utstrekning i hele Telenor Norge og bedriftsdivisjonen. De fleste ansatte i kundeservice opererer nå på hjemmekontor, og enda flere kan ta det i bruk ved behov.

 • Stabs- og støttefunksjoner er fullt operative fra hjemmekontor.

Rotasjonsordninger og fysiske oppdeling av team på forskjellige lokasjoner

 • Vi har etablert rotasjonsordninger i både ledergrupper og driftsmiljøer. I kritiske driftsmiljøer ble det innført rotasjonsordninger allerede for 2 uker siden, slik at ikke alle er på jobb samtidig.

 • For de som er på jobb i Telenors lokaler har vi innført fysisk oppdeling av team, som betyr at de sitter isolert i grupper i atskilte lokaler. Vi er også fordelt på 3 ulike lokasjoner.

Drift av kundenettverk

 • "Business as usual", men planlagte endringer revurderes, og vi holder tett kontakt med kunder for å sikre at løsninger og drift opprettholdes. Vi følger opp kunders nettverksløsninger. Samtidig så samarbeider vi med våre konsulenter i Managed Integrator Services (INS) for å sikre bemanningsmessig kompetanse og kapasitet.

Feilhåndtering

 • 24 timers drift som normalt. Ansatte sitter i Telenors lokaler og på hjemmekontor, og er drillet på evakuering til vår reservelokasjon, eller hjemmekontor ved behov.

 • Vi jobber etter prioriterte produkter/tjenester og samfunnskritiske områder og har tett samarbeid inn mot alle driftsmiljøer og mot montørapparatet.

Kundeservice

 • Stor pågang fra kunder som trenger hjelp med bl.a. Mobilt Bedriftsnett, datapakker og oppgradering av linjer/kapasitet. Kapasiteten i førstelinje er fullt utnyttet, så det må påregnes ventetid, men dette er under kontroll.

 • Vi har en solid plan for bemanning av kundeservice fremover, og forventer at betjeningen vil fungere som normalt.

 • Det foretas kontinuerlig utvikling av veiledninger for kunder, spesielt knyttet til funksjonalitet i de ulike hjemmekontorløsningene Telenor tilbyr.

Telenorforhandlere

 • Det skal være trygt å handle med Telenor, og alle våre forhandlere tar forholdsregler.

 • Har du behov for bistand med hjemmekontor, så ta kontakt med din lokale Telenorforhandler.

 • Vi har forhandlere i hele Norge.

Integrator services

 • Våre eksperter kan bistå hvis kunder opplever utfordringer med sin egen nettverksinfrastruktur. Det kan oppstå tregheter når brukere forsøker å koble seg på ulike jobbrelaterte systemer og nødvendige applikasjoner hjemmefra.

 • Vi kan bistå med å kartlegge flaskehalser, foreslå tiltak og gjøre utbedringer.

Regjeringens strenge smittevernstiltak er en helt ny situasjon og har ført til at en stor andel av befolkningen jobber på hjemmekontor. Utstrakt bruk av hjemmekontor kan by på nye utfordringer for kunder. Les mer om hjemmekontor.