Digitale trygghetsalarmer og medisinsk utstyr for hjemmebruk er med på å gi innbyggerne et bedre liv hjemme. Et solid mobilnett er en forutsetning for at data fra måleutstyret når frem.

Slik kan man dra nytte av IoT i helse og omsorg