Digitaliseringen av norske byer og kommuner sikrer gode og miljøvennlige tjenester for innbyggerne og effektiv kommunal drift. IoT løsninger fra oss og våre partnere er med på å drive denne utviklingen.

Slik kan man dra nytte av IoT i byer og kommuner