Digitaliseringen av norske byer og kommuner sikrer gode og miljøvennlige tjenester for innbyggerne og effektiv kommunal drift. IoT løsninger fra oss og våre partnere er med på å drive denne utviklingen.