Stenger 3G for å gi bedre 4G

Telenor fornyer mobilnettet for å møte fremtidens behov av robuste og pålitelige tjenester. For du skal få den beste opplevelsen også i fremtiden øker vi kapasiteten på 4G. Dette gjør vi gjennom å gjenbruke frekvensene som har vært brukt på 3G. Vi planlegger en gradvis stenging av 3G-nettet frem mot utgangen av 2020.

I områder hvor 3G stenges er det bygd 4G dekning
4G-nettet er med sin gode dekning og kapasitet den beste teknologien både for nåværende og framtidige M2M- og IoT-modem. Denne høsten har Telenor også lansert to helt nye landsdekkende overføringsteknologier spesialtilpasset for IoT, NB-IoT og LTE-M. Disse to teknologier kalles også «IoT på 4G» og har en befolkningsdekning på 99,8%, på lik linje som både 4G-nettverket ellers og 2G-nettverket.

To frekvenser i 3G-nettet
3G-nettet benytter i dag frekvenser i to bånd – 2100 MHz og 900 MHz. Frekvensene i 2100 MHz-båndet benyttes primært i større byer og tettsteder, mens frekvensene i 900 MHz-båndet benyttes primært langs veier og i mindre tettsteder.

900 MHz-frekvensen først ut
I første omgang, med oppstart i Q1 2019, kommer vi til å stenge ned 3G på 900 MHz-frekvensen. 

Fylkesvis vil 3G-dekningen på 900 MHz fjernes i sin helhet fra starten av hvert kvartal. Fra 3. januar starter vi i Aust-Agder, Hedmark, Buskerud og deler av Trøndelag. Etter dette slukkes 3G-nettet fortløpende i resten av fylkene.

3G-dekningen på 2100 MHz, som benyttes i byer og tettsteder med mer enn 200 innbyggere, vil bestå frem til utgangen av 2020.

Alle berørte M2M/IoT-kunder har blitt informert om sekvens av fylkesvis nedstenging. Ta kontakt med oss på tlf.: 09000 ved ytterligere spørsmål.


Hva skjer med enheter i nettet som benytter seg av 3G på 900 MHz-båndet?
Normalt vil enheter som støtter 3G på 900 MHz-båndet også ha støtte for både 3G på 2100 MHz-båndet og 2G. Det er derfor sannsynlig at enhetene vil fortsette å fungere frem til 2100 MHz båndet tas ned i slutten av 2020.  

Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at ikke alle områder er like godt dekket av 3G på 2100 MHz-båndet, og 2G har ikke den samme hastigheten som 3G. Dermed er det en risiko for at enkelte enheter ikke vil fungere etter omleggingen.


På veien mot 5G slukkes 3G-nettet flere steder

Vi forbereder oss på neste generasjons mobilnett og tester i løpet av året 5G på utvalgte steder i Norge. I den forbindelse vil 3G-nettet slukkes i Elverum fra 15.mai 2019 og i Trondheim fra 5.august 2019. 3G kan bli slått av flere steder innen 2019 og 2020, men alle vil bli varslet minst en måned i forveien.

Anbefalte neste steg

1

Oversikt over enheter på 3G­

Få en oversikt over hvilke av dine M2M-enheter som i dag benytter seg av 3G på 900 MHz i de aktuelle områdene som blir berørt i Q1 2018.
2

Har enhetene støtte for annet enn 900 MHz­

Undersøk om disse enhetene også har støtte for 3G på 2100 MHz, 4G og / eller 2G som kan fungere i stedet for 3G på 900 MHz.
3

Kontakt leverandør ved behov for bytte

Dersom enheten kun har støtte for 3G på 900 MHz vil den ikke fungere når nedstengningen i et område er gjennomført. Ta kontakt med din enhetsleverandør ved behov for bytte.
4

Planlegg for utfasing

Planlegg for utfasing av alle enheter med 3G frem mot utgangen av 2020. Vi anbefaler at alle nye enheter støtter 4G, da dette er vårt mest fremtidsrettede og robuste nettverk.

Dette skjer:

Arbeidet starter i 2019 og er sluttført i 2020 

3G-nettet stenges fylkesvis: I januar, februar, mars stenges nettet i disse fylkene: Agder, Buskerud, Hedmark, Trøndelag, Akershus, Hordaland, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. 

I april, mai, juni: Akershus (som ikke ble stengt i 1.kvartal), Buskerud (som ikke ble stengt i 1.kvartal), Hedmark, Rogaland, Hordaland (som ikke ble stengt i 1.kvartal), Oppland (som ikke ble stengt i 1.kvartal), Østfold (som ikke ble stengt i 1.kvartal).

I juli, august, september: Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane.

I oktober, november, desember: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard.

Kontakt

Ta kontakt med kundeservice på telefon 09000 eller kontakt oss via våre kundeservicesider