Suveren dekning og kapasitet er ryggraden i enhver IoT-satsning. Vår ambisjon er å alltid kunne tilby den beste IoT-teknologien på markedet. Derfor er vi blant verdens ledende selskaper på utvikling og testing av blant annet Narrow Band IoT. 


Våre M2M-abonnement gir tilgang til internett over mobilnettet, den tryggeste og mest robuste tilgangen for digitale løsninger på tingenes internett.

Vår 4G-dekning - en premissfaktor

  • Over 20 års erfaring med tingenes internett og M2M
  • Egen kompetanseavdeling som kan lage spesialtilpassede løsninger
  • Dedikert kundeservice for M2M for åpning og bestilling av abonnement
  • Over NB IoT kan vi snart levere sikre løsninger med betydelig lengre batteritid enn tidligere

Hva er M2M?

M2M er forkortelsen for maskin-til-maskin-kommunikasjon og beskriver mobilkommunikasjon mellom maskiner, utstyr, gjenstander og ting. Med M2M kan sensorer i teknisk utstyr sende data over mobilnettet via et SIM-kort. Informasjonen som mottas så av en annen maskin om også er tilkoblet nett med et SIM-kort. 

Eksempler på M2M-kommunikasjon kan være alarmsystemer, ring-hytta-varm-løsninger, flåtestyring og ordre i bil, posisjoneringsløsninger for biler, båter, containere eller lignende, og betalingsterminaler. 

M2M-teknologi er med på å drive frem den pågående digitaliserings- og automatiseringstrenden.

M2M-abonnement

Abonnement og tilleggstjenester

Bestill M2M-abonnement

Vi hjelper deg med en skreddersydd løsning for ditt firma. Vi har åpent hele døgnet.

Telenor Kontrollsenter

Telenor Kontrollsenter sørger for enkel selvbetjening og administrasjon av M2M-abonnement. Løsningen er bygget på Jasper-plattformen til Cisco, og er det markedsledende verktøyet for administrasjon og selvbetjening av M2M-abonnement. Tjenesten gjør at du kommer deg fortere i gang med dine IoT-løsninger.

Viktig informasjon til våre M2M-kunder

?

Til brukere og leverandører av tonebasert alarmoverføring

Telenor oppfordrer leverandører av alarm- og annet utstyr som benytter tonebasert signalering (for eksempel DTMF) gjennom mobilnettet, samt deres kunder, til så snart mulig gå over til utstyr som benytter standardiserte protokoller over pakkedataforbindelse. Bakgrunnen for dette er overgang fra DTMF til IP i nettet. Mobilnettet er ikke laget for å overføre tonebaserte dataprotokoller i talekanalene, da dette ikke er standardisert, og kan således medføre feil ved oppgraderinger eller endringer i mobilnettet.

Telenor benytter sjansen til å informere om at det finnes leverandører som tilbyr ny teknologi basert på standardiserte dataprotokoller over en pakkedataforbindelse. Det anbefales å ta i bruk denne teknologien, både for å legge til rette for mer stabil tjeneste og for å legge bedre til rette for forenkling i forbindelse med nye programvareoppdateringer i Telenors mobilnett.

?

Til utstyrsprodusenter og applikasjonsutviklere

Den internasjonale mobilbransjens interesseorganisasjon GSMA publiserte høsten 2014 retningslinjer for M2M-aktører, nærmere bestemt utstyrsprodusenter og applikasjonsutviklere, med hensikt å avverge signaleringsstormer fra M2M-terminaler i mobilnett.  

– Det er viktig at markedet utvikler seg med de rette standardene og de beste løsningene på plass, for slik å redusere presset på mobilnett verden over, og for at tingenes internett skal kunne vokse uhindret, sier Chief Technology Officer GSMA, Alex Sinclair. Sammen med andre globale mobiloperatører støtter Telenor tiltaket og har valgt å videreformidle GSMAs retningslinjer. Ny versjon 5.0 publisert jan 2018.

Last ned