I overgangen fra en analog til en digital tidsalder der alt som kan digitaliseres blir digitalisert, er det på tide å vurdere eksisterende forretningsmodeller og arbeidsprosesser. Det er viktig at man klarer å utnytte informasjonen som blir tilgjengelig, når stadig flere enheter vi omgir oss med blir tilgjengelige på nett, og sensorteknologi blir utbredt.

Kommunikasjonsstrømmer, sensordata og videosnutter kan metatagges. På den måten blir de enklere å finne igjen og analysere. God tilgang på Big Data kombinert med analysekapasitet gjør at beslutninger kan baseres på ny innsikt, konkurransekraft forsterkes og forventninger fra kunder kan møtes og dekkes på en enda bedre måte.

Big Data gir stor verdi gjennom bedre innsikt

Før du begynner med Big Data bør du kartlegge hva det er du ønsker å oppnå med de innhentede dataene. Big Data vil være viktig for selskaper, fordi flere data gir grundigere analyser og bedre innsikt i kundebehov. Større innsikt kan lede til bedre avgjørelser, og bedre avgjørelser kan bety mer effektivitet, kostnadsreduksjon og riskreduksjon. Evnen til å ta i bruk og analysere Big Data vil kunne åpne for unike muligheter for din bedrift.

Utnyttelsesmuligheter på bakgrunn av store datamengder

  • Strømleveransen til en by (smart grid) kan analyseres i jakten på mønstre som igjen gjør det mulig å tilpasse strømproduksjon til den reelle etterspørselen.
  • Effektiviteten i prosesser kan økes når det blir mulig å forutsi avvik og utfordringer basert på analyse av historiske data.
  • Data om nye betalingsmodeller gjør at man kan måle forbruk på nøyaktig måte – og sikre at man tar seg betalt for faktisk bruk.
  • Tjenester kan legges på toppen av fysiske produkter når de er knyttet til nettverket, slik Tesla oppgraderer bilene sine ved hjelp av software-nedlastinger og TV-leverandører legger inn nye tjenester i dekoderboksen, uten at du legger merke til det.

Maskinlæring vil øke kvaliteten på innhenting av data

Maskinlæring for sensorene, basert på store datamengder, kan finne avvik og avdekke omstendigheter som ikke vil være mulig å synliggjøre manuelt. Ved å tilføre intelligens i neste generasjon av sensorer vil man i større grad kunne forutsi hendelser. På den måten kan moderne sensorer læres opp til å gjenkjenne mønstre, kommunisere med hverandre, behandle data og sende fra seg informasjon på mer avanserte måter. Denne datafangsten kan igjen skape forretningsverdi ved at de benyttes som beslutningsgrunnlag for avgjørelser. Det er først når innsikt omsettes i handling og det skapes resultater at maskinlæring har gitt en konkret forretningsverdi.