Velkommen til Telenor IoT week!

En uke fylt med faglig påfyll og inspirerende innlegg hver morgen 13. - 17. september kl. 09:00-10:00. Du vil også få et innblikk i hva andre norske organisasjoner bruker IoT-teknologien til og hva de har lært i sine prosjekter.

Hver dag har sin vinkling og du kan melde deg på de dagene som passer deg best. Alt gjennomføres digitalt og er selvfølgelig gratis.

Mandag 13. september - Trender og strategiske valg

Vi starter uken med et overordnet blikk på IoT. Hvilke trender er de fremtredende, og hvilken vei går markedet? Toppleder Petter Børre Furberg i Telenor Norge ønsker velkommen og deler Telenors tanker og strategiske veivalg for det norske markedet, og du vil få høre mer om løsninger også for globale kunder. Det blir usecase fra Meteorologisk institutt som har lang erfaring i å håndtere store datamengder.

Påmelding mandag

Tirsdag 14. september - Digital sikkerhet

Når ting skal på nett kan det dukke opp behov for å se litt nærmere på digital sikkerhet. Ny teknologi og stadig flere enheter på nett kan by på nye utfordringer i et sikkerhetsperspektiv. Dagen innledes med et foredrag av Head of Security i Telenor, Hanne Tangen Nilsen. Deretter vil du vil få høre mer om sikker innsamling av data og visualisering av disse. Vi kommer også innom robuste mobilnett, bruk av mobil dataaksess og mulighetsrommet 5G nettet åpner for. Denne dagen presenteres en kundehistorie fra Longyearbyen.

Påmelding tirsdag

Onsdag 15. september - IoT i det offentlige

Denne dagen har vi tatt frem foredrag vi tenker er av særlig interesse for offentlig sektor og kommune Norge. Hvordan velge riktig kommunikasjonsteknologi for å sikre nettverksdekning, sikkerhet, kvalitet på overføring av data og ikke minst mulighet for videre innovasjon? Når ting er koblet til nett blir innsikt viktig. Hvordan kan du lagre og visualisere innsikt fra dine IoT enheter, og samtidig sikre varsling ved grenseverdier? Bodø kommune deler sine erfaringer fra SmartBy prosjektet. Har du en idé eller tanker om effektivisering er vårt råd å utforske mulighetene som ligger i IoT nå. Alt ligger til rette for å kunne komme raskt i gang og teste ut om IoT vil fungere for dere gjennom et spekter av smarte løsninger og kompetente partnere.

Påmelding onsdag

Torsdag 16. september - IoT i næringsivet

Denne dagen har vi tatt frem foredrag vi tenker er av særlig interesse for privat næringsliv. Det blir innlegg om smarte bygg, og hvilke teknologiske muligheter som kan understøtte en hybrid arbeidsdag og nye fleksible måter å jobbe på. Alt ligger til rette for å kunne komme raskt i gang og teste ut om IoT vil fungere for dere gjennom et spekter av smarte løsninger og kompetente partnere.

Påmelding torsdag

Fredag 17. september - Innovasjon og IoT gjør miljørevolusjonen i Europa mulig

Vi avrunder uken med et foredrag av rådgiver, foredragsholder, coach og spaltist Salvador Baille. Salvador er en engasjerende og inspirerende foredragsholder som vi anbefaler alle å få med seg.

Påmelding fredag