IoT på 4G betyr dekning på tidligere utilgjengelige steder og dramatisk forlenget batteritid på sensorene. Nettet fungerer like bra for applikasjoner og sensorer som trenger mye båndbredde og høye hastigheter, som for utstyr som bruker minimalt med data og er avhengig av langbatterilevetid og dekning på vanskelige steder.

IoT + 4G = IoT på 4G

 • Bruker 4G-nettet

  NB-IoT og LTE-M er ny kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig for «ting» å kommunisere via det eksisterende 4G-nettet.
 • Inntrengende dekning

  Nettet er designet for å knytte objekter til internett som er på vanskelig tilgjengelige steder og som tidligere har vært for dyre å koble til internett.

 • Lengre batterilevetid

  Sensorene som benyttes er også rimelige i produksjon og har lang batterilevetid, på omtrent 10 år.
 • Flere ting på nett

  Dette vil gjøre det mulig å koble «ting» til internett hvor det tidligere ikke har vært lønnsomt eller praktisk gjennomførbart pga. strøm og dekningsutfordringer.

Hva er IoT på 4G?

Det er mange grunner til at IoT-sensorer bør bruke 4G-nettet når de skal kobles opp til internett, men hovedårsaken er at 4G-nettet er sikkert, robust og fleksibelt. 

Fleksibiliteten gjør at IoT på 4G passer for alt fra applikasjoner og bevegelige sensorer som trenger mye båndbredde og høye hastigheter, som selvkjørende busser og overvåkningskameraer, til de som bruker minimalt med data men er avhengig av langbatterilevetid og dekning på vanskelige steder, slik som nedgravde parkeringssensorer og vannmålere. 

Med to nye globale standarder for IoT på 4G-nettet, NB-IoT og LTE-M, er det nå mulig å koble opp batteridrevne IoT-terminaler med lavt strømforbruk, samt kommunisere fra steder med vanskelige dekningsforhold som kjellere og under bakken.

Forskjellen mellom tradisjonell M2M og IoT-kommunikasjon er mulighetene overføringsteknologiene som Telenor nå tilbyr i 4G-nettet gir. Narrowband IoT (NB-IoT) og LTE-M er skreddersydde for batteridrevne sensorer som sender få og små meldinger, og trenger utvidet gjennomtrengende dekning. IoT-terminaler kan kommunisere i flere år på batteridrift ved å gå i hvilemodus over lengre perioder og kun være aktive ved behov.

Spørsmål og svar rundt IoT på 4G

Svar på tekniske spørsmål rundt NB-IoT og LTE-M

?

Hvor har Telenor IoT-dekning?

 • Se dekningskart for spesifikk dekning på en lokasjon
 • Telenor tilbyr landsdekkende NB-IoT og LTE-M dekning i Norge
 • Ved lansering har vi 99,3% befolkningsdekning og 77% arealdekning
?

Hvilke frekvensbånd støtter Telenor?

Telenor har implementert NB-IoT og LTE-M på 800MHz båndet. Enkelte steder i landet vil det benyttes 900MHz. Se dekningskartet for detaljer.
?

Hvilke NB-IoT/LTE-M terminaler støtter Telenor?

 • Telenor støtter terminaler som følger standarden for Cat-M1 (LTE-M) og Cat-NB1 (NB-IoT).
 • Cat-M2 (LTE-M) og Cat-NB2 (NB-IoT) blir støttet etter hvert.
 • Terminalen må også støtte LTE Band 20 (800 MHz)
?

Hva med terminaler som støtter flere teknologier samtidig (NB-IoT/LTE-M/GPRS..)?

 • Terminaler som både støtter NB-IoT og LTE-M kan benyttes i vårt nett, men kun én av teknologiene kan benyttes om gangen. Man kan veksle mellom teknologiene på terminalen på ulike måter. Det er ingen sømløs overgang mellom teknologiene.
 • Det vil ikke være mulig å benytte 2G/3G teknologi med et NB-IoT eller LTE-M abonnement. Dvs., vi støtter ikke 2G/3G fall back.
?

Hvordan kobler man opp terminal på NB-IoT/LTE-M?

 • Terminalen (dvs. kommunikasjonsmodulen) og abonnementet må støtte den teknologien som ønskes å benyttes.
 • De fleste moduler vil koble seg opp automatisk. Første oppkobling kan ta noe tid, ettersom terminalen vil søke gjennom alle frekvensbånd.
 • For terminaler som kobler opp manuelt og som støtter standardiserte AT kommandoer (Hayes command set), kan disse kommandoene benyttes for å koble seg opp og sjekke status:
  • AT+CFUN=1 // skru på radio
  • AT+COPS=1,2, '24201' // Registrere seg på Telenors nett
  • AT+CSQ // Sjekke signalstyrke
  • AT+CEREG? // Sjekke status på registrering mot nettet
?

Hvilket APN skal brukes?

 • APN-navn «telenor.iot» må benyttes for NB IoT og LTE-M. Dette APN krever ikke brukernavn/passord, men autentiseres via SIM-kortet.
 • Telenor leverer også kundespesifikke APN (MDA Go). Disse kan også brukes.
 • Det anbefales å tilrettelegge for funksjonalitet som gjør det mulig å endre innstillinger (som f.eks. APN-navn) over nettet på enheter som står ute i felt. For eksempel hvis man flytte over på kundespesifikt APN etter at terminalen er installert.
?

Hvilke SIM kort kan benyttes?

 • Det benyttes egne SIM-kort for NB-IoT og LTE-M teknologiene. Kortene som brukes må være i 600-serien. Merk: eksisterende/gamle SIM-kort fra andre abonnement kan ikke gjenbrukes.
 • Vi tilbyr high-temp SIM-kort i alle formfaktorer, 2FF, 3FF, 4FF (ikke high-temp) og MFF2 (SIM med høyere temperatur-toleranser, loddbare modul SIM, og eSIM). Merk: profilbytte på eSIM over NB-IoT støttes ikke.
?

Hvordan oppnå best mulig batterilevetid?

Strøm- og batteriforbruk er avhengig av mange ulike faktorer. F.eks. hvilken type modul som brukes og hvilket kommunikasjonsmønster applikasjonen benytter. Noen generelle tips er:

 • Benytt nye egenskaper som PSM‚ eDRX, Release Assistance Indicator for å spare strøm. Beregne inn hvordan dere kan tilpasse disse egenskapene til deres kommunikasjonsmønster og tilgjengelighet på terminalen til deres effektbudsjett.
 • Ved å benytte Power Save Mode (PSM) istedenfor å skru av terminalen i inaktive tilstander vil man spare strøm ved at terminalen ikke trenger å registrere seg på nytt i nettet når den går ut av PSM modus.
 • Begrens antall initierte datatransmisjoner, Send for eksempel en større datapakke én gang enn mange mindre pakker flere ganger.
 • En optimalisert antennedesign gjør at man vil oppleve bedre dekning og bruke mindre effekt ved sending av data.
?

Hvilke kommunikasjonsprotokoller kan benyttes?

Alle TCP/IP baserte applikasjonsprotokoller kan benyttes. Noen kommunikasjonsmoduler har innebygget støtte for flere kommunikasjonsprotokoller. CoAP og MQTT er eksempler på applikasjonsprotokoller som er ofte benyttet på IoT-enheter

?

Hvordan kan terminal nås fra IoT-plattformen?

IoT-terminaler i Telenors nett er beskyttet mot tilgang fra internett. I praksis vil det si at dataforbindelse opprettes fra selve terminalen mot plattforen. Er det behov for å opprette dataforbindelse fra plattformen og til terminalen, kan Telenor tilby produkter hvor det settes opp et VPN mellom kundens og Telenors nett. Les mer om tjenesten MDA Go.

?

Hvordan sikrer man dataene?

Gjennom Telenors nett, er dataene kryptert i henhold til standardene for 4G. Ønskes ytterliggere beskyttelse av kommunikasjonen, tilbyr Telenor egne VPN mellom kundens og Telenors nett med IPSEC kryptert kommunikasjon. Les mer om tjenesten MDA Go.

?

Hva er eSIM

• Et lite SIM-kort som er innebygget i enheten når den kommer fra produsent

• Du trenger ikke bytte eSIM når du skifter operatør – alt skjer over nettet! 

• Klokker, hodetelefoner og andre enheter med eSIM fungerer uavhengig av mobilen

• Telenor ble i 2017 verdens første eSIM-sertifiserte mobiloperatør med lokal løsning Les mer om mulighetene med eSIM (link til ny landingsside)

Vis alle