Et effektivt hjemmekontor handler om mer enn bare å være på nett. Gode og effektive løsninger og programvare som knytter deg sammen med dine kolleger og kunder, gjør at hjemmekontoret kan være vel så effektivt som å være fysisk tilstede på jobb.

Tips til et godt hjemmekontor

Arne Kristian Sveen leder et team av rådgivere i Telenor som vanligvis sitter samlet på Gjøvik. I denne videoen viser han hvordan de opprettholder effektiviteten på hjemmekontoret og fortsatt fungerer som et team.