Et effektivt hjemmekontor handler om mer enn bare å være på nett. Gode og effektive løsninger og programvare som knytter deg sammen med dine kolleger og kunder, gjør at hjemmekontoret kan være vel så effektivt som å være fysisk tilstede på jobb.