Digitalt tilsyn bidrar til å øke livskvaliteten og tryggheten til hjemmeboende eldre, og beboere på institusjon. Løsningen muliggjør rask situasjonsavklaring uten at tjenestemottakere nødvendigvis må besøkees.

info icon

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS fra 1. juli 2020. Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS. Sammen blir vi et dedikert e-helse selskap med styrket evne til å utvikle velferdsteknologi-tjenester til helse- og omsorgstjenesten. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene kunder som i dag. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til oss i Tellu, og ser frem til å fortsette samarbeidet!

For mer informasjon, og for å ta kontakt med oss i Tellu - besøk websiden 

Gevinster med løsningen

Digitalt tilsyn åpner opp for muligheten for at tjenestemottaker kan bo lenger hjemme og komme raskere hjem fra opphold på sykehjem eller sykehus. Helsepersonell kan også tidlig oppdage potensiell uro og på den måten sikre økt kvalitet i helsetjenesten. Slik blir bruken av helsefaglig kompetanse også mer målrettet mot tjenestemottakere med reelle behov. Hjemmetjenesten vil også få redusert transportbehov.

Slik fungerer digitalt tilsyn

 • Planlagt tilsyn

  Fysiske tilsyn tar tid, og det utføres mange unødvendige tilsyn som kan virke mot sin hensikt ved at tjenestemottakeren forstyrres unødvendig. Med planlagt digitalt tilsyn kan tjenesteutøver via kamera utføre visuelle tilsyn uten å fysisk være tilstede.

 • Hendelsesbasert tilsyn

  Løsningen kan også konfigureres til å varsle om tjenestemottaker beveger seg ut av et definert område i rommet, eksempelvis seng, dør, eller stol. Ved en hendelse mottar tjenesteutøver et varsel på mobil, PC eller nettbrett, og kan utføre tiltak.

 • Kontinuerlig tilsyn

  Løsningen kan også benyttes ved behov for å utføre kontinuerlig tilsyn. Én tjenesteutøver kan våke over flere tjenestemottakere samtidig. Erfaringer tilsier at dette bedrer arbeidsforholdet for de ansatte samtidig som tjenestemottakeren får økt søvnkvalitet.

 • Mulighet for anonymisering

  Det er også mulig å anonymisere hele eller deler av bildene som vises i kamera. Dette sikrer at privatlivet til tjenestemottakeren er godt ivarettat.

Digitalt tilsyn og trygghetskamera i ny og forbedret utgave

Vår løsning for digitalt tilsyn og trygghetskamera leverer svært gode bilder i HD-kvalitet samtidig som alle krav til informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt. Nå lanseres den nye applikasjon for trygghetskamera, Digtil 2.0 som tilbyr mer avansert funksjonalitet for å ivareta både tjenestemottakere og tjenesteutøveres behov.

Under et følger et utvalg av nyhetene:

 • Avansert hendelsesbasert tilsyn, med alarmer fra inntil 5 ulike sensorer innebygget i kamera

 • Anonymiseringsfunksjonalitet

 • Gradering av alarmer basert på alvorlighetsgrad

 • Tidsbasert varsling til tjenesteutøver

 • Høykvalitetsbilder gjengitt i farger også på natt for å kunne utføre visuelle tilsyn

 • Predefinert zoom for raske situasjonsavklaringer

 • Varsler basert lyd i tjenestemottakers rom

 • Innlytt i rom

 • Kartfunksjonalitet for indikasjon av lokasjon for varsel

 • Endret alarmlyd

 • Egen digtil App

 • Mulighet for å skrive ut tilsynslogg

Digitalt tilsyn fra oss benyttes allerede hos flere kommuner i Norge, herunder både sykehjem, i hjemmetjenester og omsorgsboliger. Les mer om noen av erfaringene med trygghetskamera

Dersom du også ønsker å ta i bruk trygghetsalarm fra oss, kan denne nå benyttes som gateway for trygghetskamera. Dette gir en svært driftssikker og kostnadseffektiv løsning, som reduserer antall tekniske installasjoner i tjenestemottakers hjem.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker du å ta i bruk trygghetskameraet eller allerede har tatt i bruk tidligere versjoner og ønsker å oppgradere til v2.0!

Bruksområder for Digitalt tilsyn

 • Hjemmeboende
 • Sykehjem
 • Bofellesskap
 • Boliger for utviklingshemmede

Hvorfor velge digitalt tilsyn fra Telenor

 • Vi er en innovativ totalleverandør av velferdsteknologi. Med tjenester fra oss er kunden alltid oppdaterte med de beste løsningene.
 • Løsningen ivaretar alle krav i lovverket relatert til sikker håndtering av sensitiv informasjon.
 • Vi leverer full verdikjede, inkludert datakommunikasjon, som gir en forutsigbar løsning knyttet til oppetid og kostnader.
 • Med tjenester fra oss kan kommunen kombinere hvilke løsninger som passer best til ulike tjenestemottagere, og enkelt tilpasse løsningen i henhold til nye behov.