Endring av eksisterende IMAP-konto i Mail for Mac

 1. 1

  Endring av eksisterende IMAP-konto i Mail for Mac
  Stå i programmet Mail og velg Mail i toppen av skjermen og klikk Valg

  Bildet 1 Stå i programmet Mail og velg Mail i toppen av skjermen og klikk Valg

 2. 2

  I feltet Beskrivelse legger du inn det du selv ønsker skal beskrive kontoen din, hvis du har flere kontoer.
  I feltet Innkommende e-posttjener skriver du inn imap.telenoruc.com
  Brukernavnet er fortsatt hele e-postadressen
  Legg inn nytt passord (kontrollér gjerne først at passord fungerer på owa.telenoruc.com)
  Klikk så på avansert og kontrollér at Bruk SSL ikke er huket på og Port er satt til 143
  Lukk så vinduet med rød knapp og velg Arkiver

  Bildet 2 I feltet Innkommende e-posttjener skriver du inn imap.telenoruc.com

 3. 3

  Klikk så på nytt på Mail og Valg oppe i toppen av skjermen
  feltet Utgående e-posttjener (SMTP) klikker man på de små pilene og velger Rediger SMTP-tjenerliste

  Bildet 3 I feltet Utgående e-posttjener (SMTP

 4. 4

  Under listen over smtp-tjenere er det et ikon for + og et for -, trykk på – for å slette tjeneren som ligger der
  Trykk så på + for å legge til ny tjener
  I feltet Beskrivelse kan man eksempelvis sette Telenoruc
  I feltet Tjenernavn skal det stå smtp.telenoruc.com
  Klikk så på Avansert

  Bildet 4 Under listen over smtp-tjenere er det et ikon for + og et for -, trykk på – for å slette tjeneren som ligger der

 5. 5

  Huk for Bruk tilpasset port og skriv inn 587 i feltet ved siden av
  Huk av for Bruk Secure Sockets Layer (SSL)
  Velg Passord i feltet Godkjenning
  Klikk OK

  Bildet 5 Huk for Bruk tilpasset port

 6. 6

  Lukk så vinduet med rød knapp og velg Arkiver
  OBS! For å trigge nye innstillinger klikk på   ikonet og velg så Tvungen avslutning velg så Mail og Avslutt. Åpne så Mail på nytt.
  Kontoen skal nå være ferdig endret fra gammel til ny server.