Sykehusene har valgt Telenor som telefoni-leverandør. Gjennom samarbeidet vil Telenor understøtte de fremtidige endringsprosessene som sykehusene står ovenfor knyttet til digitalisering og økt mobilitet, og derigjennom enklere arbeidsprosesser.

Telenors fokusområder for digitalisering på sykehus

1.

Gjøre arbeidsflyten mobil

Helsepersonell bruker mye tid på å gå mellom pasienter og vaktstasjoner. Mye av tiden kunne vært spart ved å få tilgang til opplysninger, utføre oppgaver og få beslutningsstøtte der de er. Med mobil arbeidsflyt får helsepersonell bedre tid til pasientbehandling og pleie. Vi tilbyr et tjenesterammeverk som gir sykehuset mulighetene til å gjøre applikasjoner og informasjon mer tilgjengelig for sine ansatte. 

2.

Digitalisere pasientkommunikasjon

Mange sykehus opplever at pasienter ikke møter til time eller at de kommer uforberedt. Dette kan føre til tapt inntekt for sykehus, men også tapt mulighet til undersøkelse og behandling for pasienten. Ved at informasjon blir lettere tilgjengelig for pasienten kan man unngå at dette skjer. Denne informasjonen må de kunne få med digitale tjenester som de er vant med. 

3.

Optimalisere driften med smarte sykehusbygg

Ved å koble tingene i bygget til internett kan eiendomsdrift på sykehuset optimaliseres. Smarte sykehusbygg muliggjør bedre bruk av de ulike arealene i et sykehus, og effektiviserer driftsrelaterte oppgaver som renhold, tekniske installasjoner og vedlikehold. Det gir også informasjon til de ansatte på sykehuset som kan forenkle kliniske arbeidsprosesser, som for eksempel hvor utstyr befinner seg og om de er i bruk, eller hvilke sykehussenger som er ledige.