Sykehusene har valgt Telenor som telefoni-leverandør. Gjennom samarbeidet vil Telenor understøtte de fremtidige endringsprosessene som sykehusene står ovenfor knyttet til digitalisering og økt mobilitet, og derigjennom enklere arbeidsprosesser.

Telenors fokusområder for digitalisering på sykehus