Mobile og digitale verktøy og applikasjoner gir bedre samhandling mellom helsetjenesten og tjenestemottakere. Telenor er markedsledende innen velferdsteknologi. Våre brukervennlige applikasjoner gjør det enklere å mestre egen helse. Digitale trygghetsalarmer og medisinsk utstyr for hjemmebruk er med på å gi eldre en økt livskvalitet hjemme.

Telenors fokusområder for digitalisering av kommunal helse og omsorg