Telenors fokusområder for digitalisering av kommunal helse og omsorg

1.

Skape trygghet for de som bor hjemme

Telenor tilbyr totalløsninger innen velferdsteknologi til kommuner over hele landet. Produktsortimentet spenner seg fra digitale trygghetsalarmer med tilhørende sensorer til digitalt tilsyn, GPS, medisinske sensorer og responssentertjenester. Med våre løsninger kan de eldre bo lenger hjemme og føle seg trygge og ivaretatt.
2.

Forenkle arbeidsflyten

Mobil arbeidsflyt gir optimaliserte kjøreruter og styrket bemanningsplanlegging, noe som fører til tid- og kostnadsbesparelse.

3.

Involvere pårørende

Med digitale hjelpemidler vil kommunen kunne inkludere pårørende i større grad. Tryggi er en app som er koblet til trygghetsalarmen og røykvarsler. Appen sørger for at pårørende blir varslet om det er tilkoblingsfeil eller utløst alarm av alvorlig karakter.

4.

Effektivisere samspillet med andre aktører i helsetjenesten

Ved å ha et digitalt samspill mellom kommunen og sykehus/fastlege/rehabilitering blir oppfølgingen av pasienten i rehabiliteringsfasen mer effektiv.

Les også

Les mer om temaet