Digitalisering av arbeidsprosesser øker effektiviteten i en stadig mer presset helsesektor. Mobile og digitale løsninger gir tryggere og mer fornøyde ansatte og pasienter. For å møte utfordringen med en aldrende befolkning og fortsatt å kunne tilby helsetjenester av den kvalitet vi forventer, er digitalisering en nødvendighet.

Hva kan digitalisering i helsesektoren bety?

  • Mobile arbeidsverktøy for helsepersonell fjerner tidstyver og frigjør tid til pasientbehandling.
  • Velferdsteknologi bidrar til trygghet og hjelper innbyggere til å klare seg selv i eget hjem.
  • Digitale tjenester legger til rette for å involvere pårørende og frivillige som ressurs.
  • Verktøy for avstandsoppfølging gir pasienter med kroniske lidelser økt mestring av egen helse.