E-helse

Digitalisering i helse- og omsorgssektoren


Digitalisering av arbeidsprosesser kan øke effektiviteten og fjerne tidstyver i en stadig mer presset helsesektor. Mobile og digitale løsninger gir verdi både for ansatte i helsevesenet, så vel som for brukere av helsetjenestene. Gevinstene ses i form av tryggere og mer tilfredse pasienter og pårørende.
 
Digitalisering vil utgjøre en nøkkelfaktor for å kunne fortsette å tilby helsetjenester av den kvalitet vi forventer. Det er nødvendig å ta mulighetene i bruk for å møte økningen i antall eldre innbyggere.

Hva kan digitalisering i helsesektoren bety?

  • Mobile arbeidsverktøy for helsepersonell fjerner tidstyver og frigjør tid til pasientbehandling.
  • Velferdsteknologi bidrar til trygghet og hjelper innbyggere til å klare seg selv i eget hjem.
  • Digitale tjenester legger til rette for å involvere pårørende og frivillige som ressurs.
  • Verktøy for avstandsoppfølging gir pasienter med kroniske lidelser økt mestring av egen helse.