Hva kan digitalisering i helsesektoren bety?

  • Mobile arbeidsverktøy for helsepersonell fjerner tidstyver og frigjør tid til pasientbehandling.
  • Velferdsteknologi bidrar til trygghet og hjelper innbyggere til å klare seg selv i eget hjem.
  • Digitale tjenester legger til rette for å involvere pårørende og frivillige som ressurs.
  • Verktøy for avstandsoppfølging gir pasienter med kroniske lidelser økt mestring av egen helse.