Smart Arbeidsdag er en gratis og uforpliktende rådgivningssamtale for deg som ønsker å digitalisere arbeidsprosesser i bedriften.

Formålet med samtalen er å finne løsninger for effektiv intern arbeidsflyt i en hverdag der både mobilen, nettbrettet og PC er naturlige arbeidsverktøy.

Stadig flere bedrifter ser nytten av å digitalisere måten de jobber på, men for mange mindre bedrifter uten egen IT-kompetanse kan det virke skremmende å komme i gang. Hva bør man prioritere, hvordan går man frem, og vil det egentlig gjøre arbeidsdagen enklere? En annen utfordring er at det er mange leverandører som hver har sin løsning, og det er en risiko for at man ender man opp med produkter som ikke prater sammen.

Vi gir deg råd og hjelper deg i gang

For å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å manøvrere i dette nye landskapet har Telenor lansert Smart Arbeidsdag. Smart Arbeidsdag er en rådgivningstjeneste hvor vi hjelper bedrifter utforske hvilke muligheter de har for å gå over til en mer digital måte å jobbe på. I løpet av en time går vi gjennom hvilke verktøy og prosesser dere har i dag, ser om det er områder hvor det er unødvendig mye dobbeltarbeid, om dere har eksisterende systemer som kan utnyttes bedre, eller om det er kompletterende løsninger som trengs. Basert på denne innsikten vil vi komme med en anbefaling til tiltak dere kan gjøre for å jobbe smartere fremover.

Hvorfor Telenor

  1. Telenors infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge, med dekning og hastigheter i verdensklassen.
  2. Våre rådgivere sitter daglig i samtale med bedrifter som er i samme situasjon som din. Dette gjør at vi har mye erfaring med hvilke grep man bør ta som gir stor effekt på både kort og lengre sikt. Vi har allerede hjulpet flere hundre småbedrifter til å digitalisere hele eller deler av sine arbeidsprosesser.
  3. Vi har forhandlet gode avtaler med seriøse partnere som hver er ekspert på sitt felt. På denne måten får du tilgang til tjenester som du ellers ville måtte ha forhandlet med en for en. Vi sørger for at løsningene fungerer sammen og undersøker at de er kompatible med eventuelle løsninger du har fra før. 
  4. Vi vet at det er først når de nye tjenestene er tatt i bruk at man får best utbytte av investeringen. Derfor hjelper vi deg helt i mål. Du får ett kontaktpunkt for etablering og direktenummer til kundesupport.
Ta første skritt mot en mer digitalisert og effektiv arbeidsdag

Tjenester vi kan hjelpe deg med

Det handler ikke nødvendigvis om å digitalisere alt, men å prioritere de tungvinte prosessene som krever tid og ressurser. Ved å digitalisere f.eks. timeføring, fakturering eller prosjektstyringen får man bedre oversikt og slipper å bruke tid på informasjonsinnhenting eller dobbeltarbeid. Gjennom å gi de ansatte tilgang til gode samhandlingsverktøy og ved å sørge for at de har tilgang til de samme verktøyene enten de er inne på kontoret eller ute på oppdrag kan man spare mye tid og ressurser, som igjen kan omprioriteres til verdiskapende aktiviteter.