Tryggi er en app for pårørende av brukere med digital trygghetsalarm. Appen sjekker at utstyret til enhver tid er tilkoblet, og varsler om alarmen utløses. Tryggi bidrar til økt trygghet og mer frihet både for pårørende og brukere.

Slik fungerer tjenesten

Illustrasjon av bruker


Bruker

Det finnes ulike type alarmer og sensorer som kommunene kan tilby sine innbyggere, men trygghetsalarm i hjemmet til brukeren er den vanligste.


Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen består av en alarmboks plassert i hjemmet med en tilhørende alarmknapp med en radiosender. Alarmknappen er formet som et smykke eller en klokke.

Illustrasjon trygghetsalarm
Illustrasjon alarmmottak


Responssenter

Trygghetsalarmen er tilknyttet et responssenter. Telenors Responssenter mottar alarmen når alarmen utløses og formidler kontakt videre til hjemmetjenesten ved behov for hjelp.


Tryggi-appen

Tryggi er koblet til den digitale trygghetsalarmen, røykvarsleren og Telenors responssenter. Appen varsler pårørende ved tilkoblingsfeil eller utløst alarm.

Illustrasjon av Tryggi-Appen

Funksjonalitet i Tryggi-appen

Digitalisering er et virkemiddel for å tilby bedre velferdstjenester i en kommune. Undersøkelser viser at de fleste over 60 år er positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg. Kommunen må derfor inn på plattformer som gjør kommunale tjenester tilgjengelig for innbyggerne. Informasjon til pårørende er et område hvor digitale tjenester ønskes.

Last ned