info icon

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS fra 1. juli 2020. Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS. Sammen blir vi et dedikert e-helse selskap med styrket evne til å utvikle velferdsteknologi-tjenester til helse- og omsorgstjenesten. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene kunder som i dag. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til oss i Tellu, og ser frem til å fortsette samarbeidet!

For mer informasjon, og for å ta kontakt med oss i Tellu - besøk websiden 

Telenors responssenter bemannes av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vår responsplattform driftes av Telenor og tilbys som en skytjeneste, noe som gir en kostnadseffektiv løsning for kommunen.

  • Responsløsningen kan håndtere svært mange samtidige alarmer fra ulike kilder
  • Kapasiteten kan økes dersom økte fremtidige behov
  • Responsløsningen håndterer alle trygghetsalarmer som er brukt i det nordiske markedet – både analoge og digitale

Vår løsning muliggjør tre typer responssentertjeneste for din kommune

1

Responssentersentral bemannet av Telenor

2

Responssenter bemannet av din kommune

3

Automatisk responsløsning