Telenors responssenter bemannes av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vår responsplattform driftes av Telenor og tilbys som en skytjeneste, noe som gir en kostnadseffektiv løsning for kommunen.

  • Responsløsningen kan håndtere svært mange samtidige alarmer fra ulike kilder
  • Kapasiteten kan økes dersom økte fremtidige behov
  • Responsløsningen håndterer alle trygghetsalarmer som er brukt i det nordiske markedet – både analoge og digitale

Vår løsning muliggjør tre typer responssentertjeneste for din kommune

1

Responssentersentral bemannet av Telenor

Telenor har et bemannet responssenter som tilbyr responssentertjenester til alle kommuner i Norge. Responssentertjenesten er en 24/7-tjeneste der vårt helsepersonale filtrerer alle alarmanrop gjennom en samtale med bruker. 

Dersom alarmen er «skarp», dvs. at det er nødvendig med oppfølging, kontakter vi hjemmetjenesten i respektive kommune som følger opp bruker. Bemanningen i responssenteret utføres av Kristiansand kommune. Alle ansatte har bakgrunn innen helse- og sosialomsorg. 

Telenor tilbyr en rekke forskjellige tjenester fra responssenteret: 

  • Besvare og følge opp alarmer fra trygghetsalarmer 
  • Ta i mot og følge opp meldinger fra medisindispensere 
  • Digitalt tilsyn 
  • Trygghetssamtaler 
  • Rapportering til kommunen
2

Responssenter bemannet av din kommune

Responsplattformen til Telenor kan også benyttes til å etablere en responssentertjeneste som bemannes opp av kommunen selv. Kommunen kan dermed håndtere alarmanrop fra kommunens brukere, og inkludert brukere fra andre kommuner i et interkommunalt samarbeid. Responsplattformen er en web- og skybasertløsning, som gjør at kommunen kan sette opp denne tjenesten uten krav til tekniske installasjoner eller kompetanse.

3

Automatisk responsløsning

Telenor tilbyr også en automatisk responsløsning. Det innebærer at alarmene automatisk rutes videre til hjemmetjenestens mobiltelefoner etter forhåndsdefinerte ringelister. Alarmene sendes ut med brukernavn, og alarmtype. Personalet som mottar alarmen, kan velge å akseptere alarmen, eller, dersom man er opptatt, la den gå videre til neste person på ringelisten. 

Den automatiske responsløsningener en web- og skybasertløsning, som gjør at responssenteret kan settes opp uten krav til tekniske installasjoner eller kompetanse i kommunen.

Kontakt oss om våre digitale helseløsninger

Bruk vårt kontaktskjema om du ønsker å snakke med oss om våre løsninger for helsesektoren.