Vi blir stadig eldre og økende alder fører til at flere trenger oppfølging fra kommune og sykehus for helseutfordringer. Med teknologi for medisinsk avstandsoppfølging kan pasienter bedre ivareta egen helse. Det er parallelt et behov for å heve kvaliteten og øke effektiviteten i tjenesten til nettopp denne gruppen. Med teknologi for medisinsk avstandsoppfølging kan pasienter bedre ivareta egen helse. Helsepersonell kan følge opp og støtte pasienten på avstand. Slik kan man forebygge, og tidlig oppdage, forverring av både fysisk og psykisk helse.

Når du velger avstandsoppfølging fra Telenor får du en tjeneste med et stort skaleringspotensiale fra en trygg leverandør.

En løsning som passer for alle

Vår løsning er utviklet og testet for både sykehus og kommune. Den tilrettelegger for oppfølging av mange ulike typer sykdom. All oppfølging, spørreskjemaer, målinger og grafer kan individuelt tilpasses pasienten. Det kan rapporteres på ønskede ukedager, til ønsket tidspunkt, med bare de spørsmål og målinger som er relevant for den enkelte pasient. Helsepersonell kan selv definere hvilke grenseverdier som gjelder og når det skal komme varsling. Du kan også dele data med tredjepart, som for eksempel fastlege.

Vi setter sikkerhet og personvern veldig høyt. Derfor benytter vi moderne sikkerhetskomponenter, har tofaktor innlogging (ID-porten) og krypterer og lagrer dataene i Norge og Sverige.

Slik fungerer medisinsk avstandsoppfølging

Eldre dame bruker velferdsteknologi

Helsepersonell på oppfølgingssenteret tar i mot og følger opp selvrapporteringene og måleresultatene fra pasienter. Dette skjer i en helsepersonellapplikasjon fra Telenor.

Applikasjonen gir helsepersonellet et godt innblikk i den enkeltes helsetilstand og gir god oversikt over hvilke pasienter som bør prioriteres først. Helsepersonell kan se trender over pasientens helse og utvikling i både tabellvising og grafer. Ved å innstille varslinger for det som ligger utenfor normalen, har de alltid føling med hvilke pasienter som bør få behandlingstiltak og dermed kan de forebygge forverring og i verste fall innleggelse.

Kommune/sykehus tilbyr helsehjelp til pasient, som følges opp på avstand ved hjelp av teknologiske løsninger.

Pasienten svarer på spørsmål om egen helse og utfører målinger som er relevant for sin sykdom. Målinger kan eksempelvis være blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, blodsukker eller temperatur, alternativt en kombinasjon av disse. Pasienten kan enkelt sende inn målinger fra utstyr og rapportere i pasientappen Dialogg.

Pasienten kan enkelt holde oversikt over egen utvikling og helsetilstand. Pasienter og helsepersonell kan kommunisere med hverandre gjennom app’en, enten via meldinger eller video.