Andre tjenester

i

Medisindispensere

Telenor tilbyr flere typer medisinpåminnere- og dispensere som kan kobles direkte til trygghetsalarmen og følges opp av responssentertjenesten fra Telenor. 

Erfaringene viser at elektronisk medisineringsstøtte gjør brukeren mindre avhengig av besøk fra hjemmesykepleien, noe som bidrar til mestringsfølelse og bedre livskvalitet. 

Kommunen kan på sin side effektivisere hjemmetjenesten ved å redusere antall hjemmebesøk.

i

Elektronisk dørlås

Elektronisk dørlås, også kjent som e-lås, erstatter den fysiske nøkkelen til beboere som trenger hjemmehjelp. E-låsen består av en digital nøkkel i de ansattes tjenestetelefon og en enhet montert inne i ytterdøren hos innbyggere som mottar hjemmetjenester. 

Formålet er å effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre sikkerhet ved at nøkler ikke blir borte. All kommunikasjon mellom enheten og medarbeiderens telefoner gjøres trådløst ved hjelp av Bluetooth. 

Tjenestemottakeren, hjemmetjenesten og pårørende kan fortsette å bruke deres nøkler. Enheten er ikke synlig fra utsiden, noe som er viktig for tjenestemottakerens integritet og sikkerhet.

Kommunene rapporterer gevinster i form av både unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet i tjenesten.

i

Utrykningstjeneste

Telenor tilbyr utrykningstjeneste i enkelte kommuner i Norge. Utrykningstjenesten reiser ut og følger opp alarmer fra brukere med trygghetsalarmer etter at disse har blitt filtrert av responssentertjenesten.

i

Pasientvarslingssystem

Pasientvarslingssystem er et sett med alarmenheter, sensorer, e-lås og annet utstyr som gjør at hver enkelt institusjon kan tilpasse løsningen til særskilte behov hos de enkelte brukerne. Alle sensorer og alarmenheter er de samme som Telenor også benytter for hjemmeboende. Det betyr at brukere vil oppleve det samme utstyret på institusjon som de er vant til hjemmefra. 

Telenor tilbyr et moderne alarmsystem som bruker den seneste teknikken for å oppnå fleksibilitet og tilpasningsevne for ulike institusjoner både mht. størrelse på institusjonene og typer og særskilte behov hos de enkelte beboere. Vedlikeholdet og installasjon av anlegget er enkelt, ingen veggpanel som kan gå i stykker og et anlegg som er rimelig å installere i og med at det er basert på trådløsteknologi.

Kontakt oss om våre digitale helseløsninger

Bruk vårt kontaktskjema om du ønsker å snakke med oss om våre løsninger for helsesektoren.

Møt våre kunder

Last flere