info icon

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS fra 1. juli 2020. Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS. Sammen blir vi et dedikert e-helse selskap med styrket evne til å utvikle velferdsteknologi-tjenester til helse- og omsorgstjenesten. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene kunder som i dag. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til oss i Tellu, og ser frem til å fortsette samarbeidet!

For mer informasjon, og for å ta kontakt med oss i Tellu - besøk websiden 

Telenor er en pådriver for innovasjon og digitalisering i Norges helse- og omsorgssektor. Vi utvikler nye løsninger som effektiviserer arbeidsdagen slik at det blir mer tid til pasienter. Sammen med kommuner og sykehus jobber vi for å skape innovative løsninger som kommer ansatte, pasientene, brukerne og deres pårørende til gode.

Slik gjør teknologien hverdagen tryggere både for hjemmeboende eldre og deres nærmeste i Bodø.
For nyrepasienter med hjemmedialyse har ny Telenor-teknologi gjort hverdagen både lettere og tryggere.
Se hvordan Bærum kommune leverer bedre velferdstjenester med smart teknologi
Se når Lisa (89) får seg smarthus fra Telenor med mange smarte løsninger