Telenor er en pådriver for innovasjon og digitalisering i Norges helse- og omsorgssektor. Vi utvikler nye løsninger som effektiviserer arbeidsdagen slik at det blir mer tid til pasienter. Sammen med kommuner og sykehus jobber vi for å skape innovative løsninger som kommer ansatte, pasientene, brukerne og deres pårørende til gode.

Slik gjør teknologien hverdagen tryggere både for hjemmeboende eldre og deres nærmeste i Bodø.

For nyrepasienter med hjemmedialyse har ny Telenor-teknologi gjort hverdagen både lettere og tryggere.

Se hvordan Bærum kommune leverer bedre velferdstjenester med smart teknologi

Se når Lisa (89) får seg smarthus fra Telenor med mange smarte løsninger

Les mer om våre innovasjonsprosjekter

Last flere
Kontakt oss om våre digitale helseløsninger

Bruk vårt kontaktskjema om du ønsker å snakke med oss om våre løsninger for helsesektoren.