Les hva våre kunder sier

Fra analogt til digital TV for Norges Televisjon

I 2006 fikk Norges Televisjon (NTV) tildelt konsesjon fra myndighetene for utbygging og drift av digitalt bakkenett i Norge. Blant premissene for konsesjonen lå det både innholds- og dekningskrav.

Norge skulle gå fra analogt til digitalt mottak av TV-signaler, og publikum skulle få et bedre produkt både på brukergrensesnitt og innhold. Det var også et ønske om at teknologiskiftet kunne gjøres så raskt som mulig for å slukke det analoge nettet og frigjøre frekvenser.

Telenor som utbygger

Tidligere Norkring (nå Telenor) ble valgt som utbygger av nettet med krav om 95 % befolkningsdekning. Dette stilte helt spesielle krav til både organisasjonen, samarbeid med kunden og leverandører. Nye tekniske løsninger ble utviklet for mer effektiv bruk av frekvenser, bedre kapasitet og for å gi dekning i ønsket område. Prosjektledelse og kommunikasjon på tvers av alle aktører ble løst ved hjelp av nye digitale verktøy. I 2008 sto det digitale nettet (DTT) klart. RiksTV tilbyr i dag abonnement til publikum med et betydelig antall kanaler, i tillegg til NRKs innhold.

Radiotårn

Bedre DAB-dekning for NRK

I september 2014 var DAB, det digitale radio-nettet, utbygget i henhold til myndighetenes krav. For NRK med minimum 99,5 % befolkningsdekning, og for de kommersielle radiokanalene med minimum 90 %. For å gi en bedre dekning og lytteropplevelse for publikum, ønsket NRK å utvide dekningen ytterligere.

For å gi en best mulig reell dekning, har Telenor gjennomført en kombinasjon av teoretiske beregninger og befaringer med lytting og målinger langs veier og der folk bor. De siste årene er det lagt betydelige ressurser i befaringer og målinger i felt for å finne de beste løsningene for å imøtekomme NRKs ønske.

Basert på kompetansen til erfarne nettplanleggere, dekningsmålinger, lokal kunnskap og tilbakemeldinger fra publikum, har Telenor i samarbeid med NRK funnet gode løsninger for ytterligere utbygging, slik at enda flere får tilgang til DAB.

Tjenester vi har levert: Nettplanlegging, dekningsmåling

DAB-radio

Overføring av store datamengder for NRK

NRK har en rekke regionskontorer fordelt over hele landet. Her produseres det innhold til mange programflater på radio og TV. Alt av innhold sendes inn til NRK på Marienlyst før det distribueres ut til publikum. I forbindelse med dette er det er behov for å overføre store datamengder til og fra Marienlyst.

Et kontribusjonsnett tilpasset store mengder data

Telenor har bygget et nett som knytter alle regionskontorene sammen med hovedkontoret. Nettet er basert på WAN-teknologi og er et kontribusjonsnett med lik kapasitet begge veier, i tillegg til mulighet til en backupløsning ved utfall. Nettet er tilpasset overføring av store mengder data med krav til kapasitet og sikkerhet.

Tjenester vi har levert: Kontribusjonsnett

Kamera på stativ

Kontribusjon av norsk fotball for Discovery

Discovery har innholdsrettigheter for Eliteserien og Obosligaen i fotball fram til 2024. Det skal produseres og distribueres innhold i høy kvalitet fra 32 arenaer.

Telenor har etablert et landsomfattende kontribusjonsnett som knytter alle 32 arenaer sammen. Gjennom nettet kan det leveres høykvalitets video som Discovery spiller ut på alle sine plattformer (lineær og streaming). I løsningen er det også klargjort for remote produksjon.

Tjenester som vi leverer til dette: Kontribusjon

Fotballspillere som jubler i en fotballkamp

Krav til oppetid på NRK P1

"Viktig melding – lytt til radio" er en kjent setning for mange. NRK P1 er myndighetens beredskapskanal og skal i krisesituasjoner kunne brukes til å formidle viktige meldinger. Dette stiller helt spesielle krav til tilgjengelighet i nettet 24/7.

For å sikre dette har Telenor gjennom konkrete tiltak på blant annet reservestrøm, satellittmating og oppgradering av infrastruktur, skapt et robust nett for NRK med tilgjengelighet opp mot 100 %.

Tjenester vi leverer: DAB

Radiotårn

Lokal DAB-dekning

Med en DAB-dekning på 99,5 % (myndighetenes krav) og en senere utbygging til 99,8 %, vil fortsatt enkelte områder og grender mangle radiodekning på grunn av utfordrende topografi med trange daler og høye fjell.

For disse lytterne ble løsningen Mini-DAB, et konsept utviklet for å gi dekning i et begrenset geografisk område med en liten sender. Mini-DAB er designet for å kunne plasseres på bygninger eller enkel infrastruktur. Det kreves kun tilgang til strøm.

Tjenester som vi leverer: DAB/Mini-DAB

DAB-radio