For sikkerhetens skyld – delta på Digital Sikkerhet torsdag 8. september 2022

Aldri har arbeidet med digital sikkerhet vært viktigere og mer krevende. Med rette påpekes det at dette er et lederansvar. Digital sikkerhet påvirker virksomhetens renomé og forretningsverdier.

Vi inviterer til en spennende og informativ sikkerhetskonferanse, hvor du som leder vil få råd og høre om erfaringer fra ledere som har stått i stormen.

Hvilke dilemmaer står ledelsen ovenfor når uhellet først er ute?
Hvordan opplevde for eksempel Amedia dataangrepet de ble utsatt for?
Og hva er de ferskeste rådene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet?

Meld deg på nå!

Når:

8. september 2022, kl. 09:30 - 16:00

Hvor:

Du kan velge mellom fysisk deltagelse hos Telenor Expo på Fornebu eller digital deltagelse. Har du mulighet, meld deg på fysisk på Fornebu, så får du meg deg alle våre aktiviteter i løpet av dagen.

Omvisning i Telenor Innovation Centre:

Vi gir deg innblikk i hvordan Telenor Security Operations Center (TSOC) jobber - se påmeldingsskjema for mer informasjon. Begrenset antall plasser!

Hvem passer Sikkerhetskonferansen for:

Toppledere, rådmenn og operative ledere
(IT/Driftssjef, Innkjøpssjef, HR-Sjef, Styremedlemmer)

Foreløpig program:

 • Hvorfor velger Telenor å investere i digital sikkerhet?
  Introduksjon til dagen v/ Sigve Brekke, CEO Telenor ASA
  - Sikkerhet som tema hos konsernledelsen og på styremøte

 • Hvilke dilemmaer står ledelsen ovenfor når uhellet inntreffer?
  v/ Petter-Børre Furberg, CEO Telenor Norge AS
  - Hvordan håndtere situasjonen og er man forberedt?

 • Dataangrepet mot Amedia 28. desember 2021
  v/ Stein Damman, Sikkerhetssjef, Amedia
  - Vi deler hvordan vi opplevde angrepet, hvordan vi kom oss ut av det og ikke minst hva vi har lært

 • "Sikker som banken"
  v/Vetle Toreid, Senior Vice President, Group Security, DNB
  - Hvordan jobber ledelsen i Norges største bank med digital sikkerhet?

 • "TBD"
  v/Sofie Nystrøm, Direktør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM​

 • «Øvelse Bukkesprang»
  v/ Mats Koteng, Head of Incident Response, Telenor Norge
  - Oppsummering fra vår årlige sikkerhetsøvelse - hva har vi lært?

Foredragsholdere:

Digital sikkerhet - Sigve Brekke, Telenor

Sigve Brekke, Konsernsjef i Telenor

Brekke har hatt en rekke lederstillinger i selskapet, blant annet sjef i Telenors daværende operasjon i India og i thailandske dtac. Han ledet også i flere år selskapets Asia-satsing. Brekke har vært statssekretær i Forsvarsdepartementet, og er fra Uvdal.

Petter Børre

Petter-Børre Furberg, CEO Telenor Norge AS

Petter-Børre Furberg er administrerende direktør i Telenor Norge. Furberg har lang erfaring fra flere av Telenors virksomheter og forretningsområder. Siden han begynte i Telenor i 1998, har han hatt en rekke lederstillinger, inkludert overordnet leder for Pakistan, Bangladesh og Myanmar der han inngikk som en del av Telenors konsernledelse (EVP Head of Emerging Asia).

Han har ledet Telenors virksomhet i Myanmar og Bangladesh samt vært finansdirektør (CFO) og markedsdirektør (CMO) i dtac, Thailand. Furberg har også vært leder for Financial Service ved Telenor Groups hovedkontor på Fornebu. Furberg startet Telenor-karrieren i finansavdelingen i Telenor International i Norge. Før han kom til Telenor har Furberg hatt roller ved Stortinget og Finansdepartementet, samt DNB. Petter-Børre Furberg er utdannet siviløkonom.

digital sikkerhet

Stein Damman, Sikkerhetssjef, Amedia

Stein Damman har bakgrunn fra Etterretningstjenesten, Forsvaret samt prosjektledelse i inn- og utland. Han jobbet for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet før han i 2011 begynte som CISO i Kripos. Deretter tilrådte han i stillingen som Direktør sikkerhet og samsvar i Amedia i 2021, en liten måned før konsernet opplevde et dataangrep. 

digital sikkerhet

Vetle Toreid, Senior Vice President, Group Security, DNB

Vetle Toreid er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har lang erfaring innen IT og IT-sikkerhet fra NSM, Politiet og PST. Han har ledet enheten Shared Security Services i DNB og er i dag senior fagleder for sikkerhetsteknologi i DNBs sikkerhetsdivisjon.

Sofie Nystrøm, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sofie Nystrøm er utdannet Master of Science ved Purdue University i USA. Hun lang erfaring innen digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike lederroller, både i privat og offentlig sektor, blant annet fra Symantec, DNB, Telenor, NTNU, Etterretningstjenesten og NSM

Lær mer om:

 • Hvordan legger man opp en sikkerhetsstrategi?

 • Hvordan ser egentlig trusselbilde ut, og hva skjer når en hendelse inntreffer?

 • Hvordan bør man arbeide for å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser?

 • Hvordan jobber andre virksomheter med IT-sikkerhet?

*Med forbehold om endringer