For sikkerhetens skyld – delta på Digital Sikkerhet torsdag 8. september 2022

Aldri har arbeidet med digital sikkerhet vært viktigere og mer krevende. Med rette påpekes det at dette er et lederansvar. Digital sikkerhet påvirker virksomhetens renomé og forretningsverdier.

Vi inviterer til en spennende og informativ sikkerhetskonferanse, hvor du som leder vil få råd og høre om erfaringer fra ledere som har stått i stormen.

Hvilke dilemmaer står ledelsen ovenfor når uhellet først er ute?
Hvordan opplevde for eksempel Amedia dataangrepet de ble utsatt for?
Og hva er de ferskeste rådene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet?

Meld deg på nå!

Når:

8. september 2022, kl. 09:30 - 16:00

Hvor:

Du kan velge mellom fysisk deltagelse hos Telenor Expo på Fornebu eller digital deltagelse. Har du mulighet, meld deg på fysisk på Fornebu, så får du meg deg alle våre aktiviteter i løpet av dagen.

Omvisning i Telenor Innovation Centre:

Vi gir deg innblikk i hvordan Telenor Security Operations Center (TSOC) jobber - se påmeldingsskjema for mer informasjon. Begrenset antall plasser!

Hvem passer Sikkerhetskonferansen for:

Toppledere, rådmenn og operative ledere
(IT/Driftssjef, Innkjøpssjef, HR-Sjef, Styremedlemmer)

Program:

09:30 - Registrering og lett servering

10:00 - Velkommen ved konferansierer

10:05 - Hvorfor velger Telenor å investere i digital sikkerhet? Introduksjon til dagen v/ Sigve Brekke, CEO Telenor ASA

10:15 - Ekom som nasjonal infrastruktur før og etter 24. februar, Birgitte Engebretsen, CEO Telenor Norge​

10:40 - Pause

11:00 - "Sikker som banken", Vetle Toreid, Senior Vice President, Group Security, DNB

11:30 - Cybersikkerhet i demokratiet - åpenhet vs. sikkerhet, Sofie Nystrøm, Direktør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM​

12:00 - Lunsj

13:00 - Høydepunkter fra Telenors rapport Digital Sikkerhet 2022

14:00 - Pause

14:20 - Dataangrepet mot Amedia 28. desember 2021, Stein Damman, Sikkerhetssjef, Amedia

14:50 - "Øvelse Bukkesprang", Mats Koteng, Head of Incident Response, Telenor Norge

15:05 - Oppsummering og avslutning, Birgitte Engebretsen, CEO Telenor Norge

Foredragsholdere:

Digital sikkerhet - Sigve Brekke, Telenor

Sigve Brekke, Konsernsjef i Telenor

Brekke har hatt en rekke lederstillinger i selskapet, blant annet sjef i Telenors daværende operasjon i India og i thailandske dtac. Han ledet også i flere år selskapets Asia-satsing. Brekke har vært statssekretær i Forsvarsdepartementet, og er fra Uvdal.

Birgitte Engebretsen, CEO Telenor Norge

Birgitte Engebretsen, CEO Telenor Norge

Birgitte Engebretsen (f.1972) er administrerende direktør i Telenor Norge. Engebretsen har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen IT, software og telekom, samt bakgrunn som gründer av flere selskap. Før hun ble utnevnt til administrerende direktør i 2022 ledet hun bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

Hun startet i Telenor Norge som leder av Produkt & Marked i desember 2018. Før dette kom hun fra Telenors datterselskap Telenor Inpli AS (tidligere Datametrix), hvor hun i 3 år var leder for Salg & Business Area Norge. Engebretsen er utdannet Bedriftsøkonom fra OHH (nå BI).

digital sikkerhet

Stein Damman, Sikkerhetssjef, Amedia

Stein Damman har bakgrunn fra Etterretningstjenesten, Forsvaret samt prosjektledelse i inn- og utland. Han jobbet for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet før han i 2011 begynte som CISO i Kripos. Deretter tilrådte han i stillingen som Direktør sikkerhet og samsvar i Amedia i 2021, en liten måned før konsernet opplevde et dataangrep. 

digital sikkerhet

Vetle Toreid, Senior Vice President, Group Security, DNB

Vetle Toreid er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har lang erfaring innen IT og IT-sikkerhet fra NSM, Politiet og PST. Han har ledet enheten Shared Security Services i DNB og er i dag senior fagleder for sikkerhetsteknologi i DNBs sikkerhetsdivisjon.

Sofie Nystrøm, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sofie Nystrøm er utdannet Master of Science ved Purdue University i USA. Hun lang erfaring innen digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike lederroller, både i privat og offentlig sektor, blant annet fra Symantec, DNB, Telenor, NTNU, Etterretningstjenesten og NSM

Lær mer om:

  • Hvordan legger man opp en sikkerhetsstrategi?

  • Hvordan ser egentlig trusselbilde ut, og hva skjer når en hendelse inntreffer?

  • Hvordan bør man arbeide for å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser?

  • Hvordan jobber andre virksomheter med IT-sikkerhet?

*Med forbehold om endringer