Vilkår for Internett

1 Abonnement

1.1 Internettaksess med Bredbånd Bedrift

Abonnementet gir tilgang til Internett via Telenor. Med tilgang menes transport fra bedriftens lokasjon til Telenors IP-nett. Abonnementet inkluderer tilknytning til Telenors infrastruktur.

Avhengig av hvilken abonnementsakategori Kunden har valgt, vil Kunden få tilgang til ulike tilleggstjenester. Nærmere spesifikasjon av tjenestene finnes i det enkelte tjenestebilag.

1.2 Internettjenester

Abonnementet gir tilgang til bruk av internettjenester hos Telenor. Forutsetning for bruk av abonnementet er at Kunden har tilgang til Internett enten via Telenor eller via andre leverandører.

Kunden er selv ansvarlig for oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som ønskes benyttet i forbindelse med bruk av de aktuelle tjenestene. For de abonnement som inkluderer montør, er det montør og Telenor som er ansvarlig for oppkobling og konfigurasjon av ruter/modem.

2 Avbestilling ved utsendelse av utstyr

Dersom leveranse innebærer utsendelse av utstyr, kan avbestilling gjøres frem til utstyr er sendt fra Telenor til Kunde. Ved avbestilling tilkommer et avbestillingsgebyr angitt i gjeldende prisliste. Avbestilling på et senere tidspunkt anses som oppsigelse og følger således avtalens regler for varighet og oppsigelse.

3 Forbehold for internettaksess

Det tas forbehold om leveranse ved uforutsette hindringer på kabel, som for eksempel hindringer som skyldes utjevning, utstyrsmangel eller elektronikk.

Ved uforutsette hindringer er Telenor ikke pliktig til å levere erstatningstjeneste med de samme egenskaper som den opprinnelige tjenesten.

Det gis ingen båndbreddegaranti, med mindre annet er beskrevet i tjenestebilaget.

4 Brudd for vedlikehold

Telenor har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenestene og vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og redusere ulempene for kundene mest mulig. Telenor er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

5 Varighet og oppsigelse

Avtaletid er minimum 24 måneder for alle abonnement som omfattes av dette bilaget. For øvrig følger de betingelser som er avtalt i avtalens generelle del.

Dersom Kunden sier opp tjenesten før utløp av avtaletid, forbeholder Telenor seg retten til å fakturere Kunden for faste abonnementsavgifter tilsvarende gjenstående minimum avtaletid.

Oppsigelsestid utenfor avtaletid for bredbånd basert på DSL-teknologi (kobber) og fiber-teknologi samt tilleggstjenester er inneværende måned pluss èn - 1 − måned.

Ved opphør av tjenesten skal ruter/modem sendes tilbake til Telenor. Kunde vil motta returlapp med adresse til bruk av forsendelsen. Telenor forbeholder seg retten til å fakturere utstyr som ikke blir returnert.

6 Særskilte forbehold om hastighet

Tekniske forhold i nettet kan medføre at det ikke er mulig å levere den maksimale hastigheten som tjenesten er forutsatt å skulle ha. For å sikre at kunden får en stabil og pålitelig bredbåndstjeneste,, forbeholder derfor Telenor seg retten til å redusere hastigheten, innenfor hastighetsintervallet for tjenesten som kunden har bestilt. Dersom det ikke er mulig å levere innenfor dette hastighetsintervallet, men det er mulig å levere en tjeneste med et lavere hastighetsintervall, vil kunden få tilbud om dette. Overføringshastigheten videre ut på Internett, er utenfor Telenors kontroll, og det må påregnes lavere hastighet. Telenor har ikke ansvar for lavere hastighet grunnet forhold utenfor Telenors kontroll (for eksempel besøkt nettsteds eller tjenesteleverandørs server, minste overføringskapasitet på veien fra kunden til ekstern server eller antall samtidige brukere mot samme server).

7 Oppgradering og konfigurasjon

For å sikre kundens tjenestetilbud, kan Telenor på kundeutstyr som er levert av Telenor, oppbevare og gjøre endringer av konfigurasjonsinnstillinger og andre relevante parametere samt foreta oppgradering av programvaren. Normalt vil oppgradering av programvaren og endring av konfigurasjonsinnstillinger ikke merkes av kunden. Hvis en oppgradering fører til at utstyret ikke fungerer normalt, skal Telenor rette feilen.


Generelle abonnementsvilkår