Kontakt oss om Teams

Ring oss på dette nummeret for å komme rett til Teams-teamet vårt: 22 70 08 02.

Kontakt oss

Spørsmål og svar

?

Hvordan kan vi kombinere bruken av Teams med Sharepoint?

?

Hvor mange kan delta på teamsmøte samtidig?

?

Kan Teams-møter spilles inn?

?

Kan man lage poll/spørsmål i et Teams-møte (og gjerne i en innspilling)? Jeg tenker på samme måte som deres spørsmål som kom opp i denne sendingen.

?

Hvordan bør man organisere et fast ukentlig møte med en fast gruppe? Sender man innkalling i teams? Hvordan oppdaterer man agenda? Kan alle oppdatere en felles powerpoint som skal gås igjennom? Og eventuelt klargjøre andre faste skjema som skal gås igjennom.

?

Kan man ha medlemmer fra forskjellige bedrifter i samme team?

?

Kan man opprette team av personer utenfor egen organisasjon, f. eks ifm. prosjekt

?

Private møter/task i kalenderen, blir de synlig for andre kollegaer? Eller står bare den tiden som opptatt?

?

Finnes det en helt enkel oppgaveliste man kan legge til i egen fane ( noe enklere enn Planner) ?

?

Jeg har hørt at live events ikke er tilgjengelig for Norge, stemmer det?

?

Kommer det integrasjoner til CRM løsninger f.eks Super Office?

?

Kan dere si noe om retention og backup i forhold til Teams?

?

Kan man foreta en spontan samtale med personer utenfor organisasjonen (slik man kan spontant ringe en kontakt i Skype)?

?

Jeg har 2 teams innlogginger, en på mitt firma, og et på en sammarbeidspartner jeg har. Er det mulig å få dette slik at jeg slipper å logge ut for å logge meg på bruker nr 2?

?

"Er det mulig med dette lyset om man er ledig/opptatt og kunne montere det på utsiden av ett rom/kontor? "

?

"Hva slags løsninger tilbyr Telenor for kontaktsenter i Teams? For eksempel TendFor, Anywhere365 og Genesys."

?

Hvordan ta opptak ved Webinar?

?

"Hvordan flytter man til norsk datasenter? "

?

Mange opplever det som slitsomt å se video av seg selv i nettmøter. Vil Teams få en ""hide self view"" funksjon i fremtiden, slik at man slipper å se seg selv?

?

Har dere erfaringer med teams og kundesamarbeid? - tenker på Team,Kanaler, dokumenter

?

"Hvordan fungerer teams mot eksterne? At man kan samarbeide med kunder, eller f.eks andre eksterne aktører som er en del av en leveranse i et prosjekt? Må de eksterne selv ha teams da? "

?

Hvor mange kan jobbe samtidig i dokumentet?

?

Når avsluttes Skype for business?

?

Vi vurderer Teams som ny plattform for dokumentarkiv, som f.eks. presentasjoner. Er dette hensiktsmessig å bygge i Teams for relativt omfattende mappestruktur og antall presentasjoner?

?

Hvordan legges aksjoner fra møter på enkeltpersoner?

?

Er det trygt å ha samtaler eller videosamtaler med sensitivt innhold via Teams? Hva med videokonsultasjoner mellom helsepersonell og pasient/bruker?

?

Søker man da etter tekst inne i dokumentene også?

?

Er filer som ligger i chat en til en kun link, peker inn til opprinnelig filplassering?

?

"Er det integrasjon av eksisterende kontakter/opprettelse av nye kontakter mellom outlook og teams, evt kommer dette? "

?

Vi bruker OneDrive og Mamut, er det mulig å integrere mot Teams, eller er det og vil det være en separat funksjon?

?

"Ved funksjonen håndsopprekning, er det mulig å få disse ""nummerert""? Slik at de vises i riktig rekkefølge? "

?

Hei. Vi lurer på hvorfor dere benytter et annet verktøy enn Teams til webinaret. Webinar modul finnes jo tilgjengelig i Teams

?

Etter at vi flyttet Microsoft 365 fra Tyskland til Norge mistet vi webinar funksjonaliteten, og har fått beskjed om at den ikke går an å benytte fra den norske serveren. Hva kan dere gjøre med det?

?

Hva er grunnen til at dere bruker GoToWebinar isteden for MS Teams?

?

Kan man dele inn deltakerne inn i lukkede smågrupper? I workshop er det aktuelt.

?

Hvordan kan man nevne eller tagge en person?

?

Må man ha office pakke fra Telenor for å kunne koble til telefonen til teams?

?

Når kommer det "grupperom" i TEAMS slik som i Zoom?

?

Er det store forskjeller (/begrensninger) i webversjonen av Teams kontra desktop-versjonen?

?

"Når man har vært inne å kikket på et dokument (uten å gjøre noe egentlig), så står at man har redigert. Kan jo virke litt forvirrende. Eller er det mulig å unngå dette?

?

Kan man lukke en planner slik at den ikke synes på planner HUB'n? Vil jo ikke slette

?

Kan man gruppere planner?

?

Må man være kolleger for å bruke Teams? Eller kan jeg koble opp mine ""kunder"" å ha et møte?

?

Vi har allerede en leverandør av Microsoft 365, og så har vi telefoni fra Telenor. Kan vi da bare få en integrasjon av telefoni fra dere?

?

Er det mulig å importere chatter og kontakter fra Skype over til Teams?

?

Kan man ha en planner per undergruppe eller er det en planner per team?

?

Går det an å arkivere innholdet i en kanal på en enkel måte?

?

Kan man bruke kontaktlisten i Teams til å sende sms også?

?

Vi opplever problemer med å opprette samtaler i spontane konferanser med personer utenfor vår bedrift. Hvordan kan vi endre dette?

?

hvorfor er det en fordel å lagre det under teams i forhold til å bruke OneDrive og dele område med andre microsoftbrukere?

?

Hvor gammelt utstyr kan man kjøre Teams i?

?

Kan vi som jobber på Mac legge inn egne bakgrunner i Teams møter nå?

?

Hvordan gå over fra gammel dokumentstrutur til dokumentstruktur i Teams?

?

Hvor bør man invitere eksterne? til kanaler eller til teamet?

?

Teams Live Event: Hvorfor opplever vi at eksterne ikke får koblet seg på eventet når de er lagt inn som produsenter?

?

Hvordan inviterer man noen eksterne til møte?

?

Er filsystemet i Teams samma som One drive, er dette linket sammen?

?

finns det student versjon eller "light" versjon av Teams eller er det en versjon for alle?

?

Hvordan starte en gruppesamtale med video uten å opprette et møte først?

?

Jeg er med i flere bedirfter sine teams samtidig, både min egen og to kunders teams. Hvordan kan jeg få varsler fra de andre teams-ene uten å bytte over? Jeg vil gjerne kunne følge med "hjemme" uten å miste viktige beskjeder fra kundene.

?

Kan en ha anonyme spørreundersøkelser i Teams?

?

Kan jeg forandre navn av organisjonsnavn i Teams ?

?

Hvordan ser vi hvem som er medlem av teamet?

?

Iht visning av møte på 2 skjermer, en til møte og en til videovisning. Er det mulig å benytte denne funksjonaliteten om man sitter på en widescreen, kontra 2 separate skjermer?

?

Bør man bruke Wiki eller delt notatblokk?

?

Vi bruker Sharepoint til dokumentdeling. Hva er fordelen med Teams kontra Sharepoint?

?

Vi har ikke 365 hos oss enda, men har lastet ned appen for å kunne delta på møter. Hvilke muligheter og begrensinger ligger i denne løsningen?

?

Kan man endre navn på diverse teams/kanaler, uten å kludre til filbaner på SharePoint?

?

"Kan dere fortelle noe om samhandling mellom forskjellige instanser av office 365 og teams - inkludert slike ting som to-do og planner. Hvilke funksjoner vil ikke fungere eller ha annen funksjonalitet? "

?

Hvordan ringe direkte inn i Microsoft Teams møte?

?

Har man mulighet til å se hvem har sett en melding i et team/kanal? (ikke bare i chat)

?

Redigering av en powerpoint presantasjon i sanntid via en interaktiv skjerm og ett Teams møte. Hvordan kan vi få dette til å fungere? Slik vi har funnet det i dag kan man sanntid-redigere ett dokument i powerpoint lokalt på PC'n, men vi sliter med å få det til å fungere via Teams/Powerpoint web-basert klient.

?

Vi sliter med å få folk til å tagge grupper i chatten så de skal få varsel. Må man gjøre dette, og kan dere si noe om fordelen med at dette er lagt opp på denne måten? :)

?

Lurer på Nyheter på Teamsområdene (SharePoint). Kommer det en funksjon for å legge inn publiseringsdato frem i tid? Evt. å justere på dato på nyheter?

?

Vi ønsker å ha videomøte med eksterne aktører, men når vi har forsøkt virker det som om teams bare er for internt bruk. Stemmer det?

?

"Mulig dette blir support men har problem med å få opp kalender i Teams. Ikonet finnes ikke. Vår leverandør klarer ikke å hjelpe oss så er usikkert på kompetansen der.

?

Kan wiki gjøres read-only?

?

Når kommer støtte for gjentakende oppgaver i Planner?

?

Skal Kahoot! integreres i Teams ?

?

Chatter til 3 personer. 1 svarer, får alle svar da uten å spesifisere alles navn ?

?

Hva er forskjellen på en gjestekonto i forhold til teamsmedlem?

?

Anbefaler dere Teams ""appen"", eller å bruke Teams online?

?

Hvordan låse et dokument for redigering av andre?

?

Hvorfor beholde One Drive? og hvor lagres alle dokumentene man lager i TEAMS?

?

Noen ganger kommer samtaler fra teams, opp i Skype for business. Hvorfor?

Går det att integrera Call Center i Teams Telefoni?

?

"Hvor sikkert er Teams mht GDPR? "

?

"Noen ganger står ikke ikonet kalender i Teams på min oppkobling. Hvorfor? Vi har en sikker sone og en åpen sone på jobbeb"

?

Hvordan avslutter /opphever et team?

?

Jeg sliter med koblingen mellom Teams og Outlook kalender. Har dere noen tips ?

?

Hvordan får man innstilt til bruk to skjermer?