Med Timeregistrering fra Telenor er det enkelt og intuitivt å registrere og levere timelister fortløpende fra mobil eller PC. På den måten kan du fakturere kunden rett etter at oppdraget er utført.

Så enkelt har du full kontroll på timeregistreringen

Med Timeregistrering velger du om du vil føre timer eller kostnader på et prosjekt eller oppdrag eller kun dokumentere timene som er forbrukt gjennom en arbeidsdag. En stoppeklokkefunksjon gjør loggføring av anvendt tid lekende lett fra mobilen.

For mer avansert timeføring kan du opprette en rekke kategorier, produkter og tjenester; alt fra ulike timesatser, til kjøring, utstyr og materiell. Dette legger seg automatisk i prosjektmodulen og er lett tilgjengelig for medarbeidere ute på oppdrag. Dermed kan feltarbeidere enkelt registrere både timer og forbruk av materiell og utstyr direkte fra nettbrett eller mobilen – enten de er på kontoret eller på farten.

Underlaget kommer umiddelbart opp i mottaket for videre godkjenning og fakturering av kunde. På denne måten blir flyten svært effektiv, og du får full kontroll på fakturering av påløpte timer og andre kostnader på et prosjekt eller oppdrag.

Fakturer på mobilen med Fakturering

Med tjenesten Fakturering kan du fakturere straks oppdraget er utført - rett på mobilen.

Smart Arbeidsdag - rådgivning for små og mellomstore bedrifter

Har du manuelle eller tungvinte arbeidsprosesser? Er det vanskelig å vite hvor man skal starte, og hvordan man kommer i gang med digitalisering?

Smart Arbeidsdag er et rådgivningskonsept hvor vi hjelper deg å analysere måten din bedrift jobber på i dag. Sammen ser vi på mulige løsninger for hvordan dere kan forbedre interne arbeidsprosesser og jobbe mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.

Etter rådgivningssamtalen vil du få oversendt en rapport med våre anbefalte løsninger.

Rådgivningssamtalen er gratis og uforpliktende.

Eller ring oss på 22 70 08 00 hverdager 8-16