Flyter kvitteringer rundt og blir borte? Bruker du mye tid på å registrere reiser og utlegg? Med appen Reise og utlegg tar du bilde av kvitteringene med mobilen og sender inn fortløpende. Du kan også legge inn antall kilometer du har kjørt så fort bilturen er over.

Økonomiansvarlig eller regnskapsfører får bilagene opp i mottaket for videre godkjenning, bokføring og utbetaling. På denne måten blir flyten svært effektiv, og du får full kontroll over reise- og utleggsregninger i bedriften.

Få råd som gir en smart arbeidsdag

Er prosessene i din bedrift manuelle eller tungvinte? Har du behov for verktøy som effektiviserer og forenkler arbeidsdagen?

Få hjelp av våre rådgivere – helt gratis. I vår rådgivningssamtale kartlegger og analyserer vi måten bedriften din jobber på i dag. Sammen ser vi på mulige løsninger for hvordan dere kan forbedre interne arbeidsprosesser og jobbe mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.

Etter rådgivningssamtalen vil du få oversendt en rapport med anbefalte løsninger.

Rådgivningssamtalen er kostnadsfri og uforpliktende.

Eller ring oss på 22 70 08 00 hverdager 8-16

Hvorfor Telenor