Flyter kvitteringer rundt og blir borte? Bruker du mye tid på å registrere reiser og utlegg? Med appen Reise og utlegg tar du bilde av kvitteringene med mobilen og sender inn fortløpende. Du kan også legge inn antall kilometer du har kjørt så fort bilturen er over.

Så enkelt fungerer det

Økonomiansvarlig eller regnskapsfører får bilagene opp i mottaket for videre godkjenning, bokføring og utbetaling. På denne måten blir flyten svært effektiv, og du får full kontroll over reise- og utleggsregninger i bedriften.

Smart Arbeidsdag - rådgivning for små og mellomstore bedrifter

Har du manuelle eller tungvinte arbeidsprosesser? Er det vanskelig å vite hvor man skal starte, og hvordan man kommer i gang med digitalisering?

Smart Arbeidsdag er et rådgivningskonsept hvor vi hjelper deg å analysere måten din bedrift jobber på i dag. Sammen ser vi på mulige løsninger for hvordan dere kan forbedre interne arbeidsprosesser og jobbe mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.

Etter rådgivningssamtalen vil du få oversendt en rapport med våre anbefalte løsninger.

Rådgivningssamtalen er gratis og uforpliktende.

Eller ring oss på 22 70 08 00 hverdager 8-16