Bli kvitt tungvinte manuelle prosesser rundt regnskapet. Få et webbasert regnskapssystem hvor du har tilgang til alt du trenger – ferdig integrert – i ett komplett system.

Med Regnskap levert fra Telenor er bilagsflyten automatisert, og du kan kjøre betalinger direkte fra mobilen. Du og din regnskapsfører jobber i ett og samme system i sanntid. Dette gjør det enklere å dele på oppgaver. Det betyr også at regnskapet alltid er oppdatert.

Systemet håndterer alle formater for inn- og utgående bilag. Alle funksjoner er ferdig integrert; fra skanning, EHF, mottak, godkjenning, fakturering, bank og betaling, bokføring, reskontro – til rapportering med drill-down ned til bilagsnivå.

I 24SevenOffice kan du tilpasse bilags- og arbeidsflyt, skreddersydd din bedrifts behov. Kunde og regnskapsfører jobber i ett og samme system, slik at du kan ta hånd om de oppgavene det er hensiktsmessig å løse selv tilknyttet regnskapet og bilagsflyten. Ekstern regnskapsfører og revisor har selvfølgelig fri brukertilgang til systemet.

Med et løpende oppdatert regnskap har din bedrift et styrings- og beslutningsgrunnlag basert på ferskvare, ikke utdaterte tall hentet fra frysedisken.

Smart Arbeidsdag - rådgivning for små og mellomstore bedrifter

Har du manuelle eller tungvinte arbeidsprosesser? Er det vanskelig å vite hvor man skal starte, og hvordan man kommer i gang med digitalisering?

Smart Arbeidsdag er et rådgivningskonsept hvor vi hjelper deg å analysere måten din bedrift jobber på i dag. Sammen ser vi på mulige løsninger for hvordan dere kan forbedre interne arbeidsprosesser og jobbe mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.

Etter rådgivningssamtalen vil du få oversendt en rapport med våre anbefalte løsninger.

Rådgivningssamtalen er gratis og uforpliktende.

Eller ring oss på 22 70 08 00 hverdager 8-16