Gir eldre som bor hjemme en trygg hverdag

Tryggi appen på en mobilskjerm

Med moderne batterier, nye sensorer og bedre nettverk har velferdsteknologi endelig kommet til sin rett. Dagens løsninger er særlig relevante for eldre, som nå kan mestre hverdagen hjemme bedre enn før i en trygg og sikker tilværelse.

Det er mange eldre i Norge – og enda flere skal det bli! Med stadig bedre medisiner, behandlinger og teknologi lever vi nemlig stadig lenger. Denne gladnyheten setter imidlertid kommunene i en litt kinkig situasjon, for selv om vi jevnt over får bedre helse i alderdommen koster det veldig mye å passe på oss.

– Litt enkelt sagt blir det nesten for mange av oss som trenger hjemmesykepleie og eventuelt sykehjem. Det å bare ansette flere innen helse- og omsorgssektoren er ikke bærekraftig. Økonomien vil rett og slett ikke klare det, og til slutt ville nesten alle nyutdannede i Norge måttet ta sykepleierutdanning, sier Stein Tømmer i Telenor – bare halvt på spøk.

Heldigvis har vi nå fått en løsning som tjener alle parter. Både brukerne selv og kommunenes ansatte ønsker å benytte moderne velferdsteknologi – og det er det gode grunner til.

Bærum kommune har allerede kommet langt i arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi fra Telenor. Både brukerne og de ansatte er fornøyde med de nye mulighetene.
Bærum kommune har allerede kommet langt i arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi fra Telenor. Både brukerne og de ansatte er fornøyde med de nye mulighetene.

Bedre livskvalitet med tekniske nyvinninger

Tømmer leder programmet Smart Kommune, som handler om å tilby en sparringspartner og rådgiver for områder kommunene ønsker å digitalisere. For tiden er Telenor i en prosess med over 50 store og små kommuner i hele landet, hvor selskapet bistår med å få på plass en digital strategi og tiltaksplan. Svært ofte er hovedfokuset nettopp helse og omsorg, og å finne ut hvordan det går an å jobbe smartere på feltet. 

Hver sykehjemsplass koster rundt én million kroner hvert år. Fra et rent økonomisk ståsted er det altså mye å spare for kommunene ved å legge til rette for at brukerne heller kan bo hjemme, og klare seg selv. Økonomien er likevel ikke alt, forteller Tømmer.

– Ikke minst er det viktig for brukerne selv. De aller fleste ønsker ikke å flytte på sykehjem før de må, fordi de får bedre livskvalitet hvis de kan bo hjemme og klare seg på egen hånd. Det å ta i bruk velferdsteknologi kan gi et bedre liv til brukeren, samtidig som kommunene får en bærekraftig og mer skalerbar modell for helse og omsorg, sier han.

Bruk av velferdsteknologi gir en vinn-vinn-effekt. Kommunene sparer mye penger og får en mer effektiv hjemmesykepleie, og brukerne får bedre livskvalitet. Når man bor hjemme og opprettholder sin daglige aktivitet lever man erfaringsmessig også lenger enn når man bor på sykehjem.

Stein Tømmer i Telenor leder programmet Smart Kommune, som hjelper kommunene med å omstille seg til en mer effektiv digital hverdag.
Stein Tømmer i Telenor leder programmet Smart Kommune, som hjelper kommunene med å omstille seg til en mer effektiv digital hverdag.

Teknologi gir større frihet i hjemmet

Telenor er i dag hovedleverandør innen velferdsteknologi til rundt 130 kommuner, fra de helt små opp til storbyer som Bergen og Oslo. Den viktigste komponenten som tilbys er digitale trygghetsalarmer, enten det er som en fastmontert alarmknapp, eller bygd inn i et smykke eller en klokke. 

– Med trygghetsalarm kan brukerne enkelt varsle hjemmesykepleien hvis de er i en prekær situasjon. I tillegg finnes en rekke andre løsninger som kan kobles til, som fallsensorer, dørsensorer som kan varsle hvis brukeren går ut midt på natten, røykvarslere koblet til sentralen, eller pilledispensere som automatisk gir beskjed om når brukeren må ta medisinene sine. Disse kan også varsle hjemmesykepleien dersom pillene ikke tas, forklarer Tømmer.

– Vi kan også tilby digitalt tilsyn gjennom spesielle kameraer. Disse kan se om brukeren ligger i sengen sin, som betyr at brukeren slipper besøk på tidspunkt som kan oppleves invaderende og forstyrrende. Nå er dette veldig sensitiv informasjon som bare kan brukes av de autoriserte i hjemmesykepleien, bildene lagres ikke, og hele løsningen er akseptert av Datatilsynet, presiserer han.

Felles for alle mulighetene er at trygghetsalarmen er hjernen i systemet. Andre sensorer kan kobles til, helt avhengig av hva brukeren, pårørende og kommunen ønsker. På toppen kommer muligheten til en helsefaglig alarmsentral, hvor fagpersoner sitter og tar imot innkommende alarmer. Dette hjelper til med å sikre at falske alarmer ikke stjeler kapasitet fra hjemmesykepleien, og at man får en riktig respons på alle alarmer som blir utløst.

På Dønski bo- og Behandlingssenter tester Bærum kommune ut aller siste nytt innen velferdsteknologi.
På Dønski bo- og Behandlingssenter tester Bærum kommune ut aller siste nytt innen velferdsteknologi.

Tryggere hverdag for eldre og pårørende

Trygghet står i sentrum for hele satsningen på velferdsteknologi, både for brukerne og de pårørende. Dette kan du også se i universet av apper som er mulig å benytte. Når hjemmesykepleien drar ut kan de for eksempel ha med seg hele journalen til en bruker på mobil eller nettbrett, slik at de har lett tilgang til all informasjon for å gi riktig hjelp. 

– En annen ting vi har gjort er en app vi kaller Tryggi, som er laget spesielt for pårørende. Hvis du har en bestemor som bor alene hjemme vet du som regel lite om hva som foregår uten å ringe og spørre. Med Tryggi kan også de som er autorisert av kommunen logge inn og selv se at alt utstyret hjemme hos brukeren fungerer, forteller Tømmer.

– Det er en helt enkel funksjonalitet, men det gir en trygghet å kunne se at trygghetsalarmen er på nett og at dørsensoren har batteri som virker. En annen funksjon er at når det går en alarm, og sentralen har bekreftet at den er ekte, går det også et push-varsel til pårørende med informasjon om at hjemmesykepleien rykker ut og hvorfor. 

I lys av dette er det ikke rart at skepsisen til velferdsteknologi for noen år siden i stor grad er borte. Telenor gjennomførte nylig en undersøkelse i samarbeid med TNS Gallup som viser at 87 prosent av befolkningen tror de vil få en bedre alderdom ved å bruke ny teknologi. Det er ikke bare de unge som sier dette; hele 70 prosent av de over 60 år mener faktisk det samme! Etter hvert som flere har fått oppleve hva teknologien kan bidra med ser de også hva velferdsteknologi egentlig handler om: Å gi de eldre mulighet til å bo lenger hjemme og at de opplever en trygg tilværelse.

Appen Tryggi gir brukernes pårørende en enkel måte å se at alt utstyret fungerer som det skal, samtidig som den kan motta varsling dersom det går en alarm hjemme hos brukeren.
Appen Tryggi gir brukernes pårørende en enkel måte å se at alt utstyret fungerer som det skal, samtidig som den kan motta varsling dersom det går en alarm hjemme hos brukeren.