Hva kan tingenes internett gjøre for deg?

Annelene Næss, leder for Smart Digital i Telenor Business

Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens driver digitaliseringen som nå pågår. De mest spennende prosjektene i Norge har Telenor med på laget.

– Enten du driver med havbruk, strøm, baking, eiendom, turisme, veibygging eller helsetjenester, kan digitalisering forbedre og forenkle virksomheten din, sier Annelene Næss, leder for Telenor Business Smart Digital. 

Avdelingen hennes består av 27 rådgivere og forretningsutviklere innen tingenes internett, smarte byer, e-helse og mobilitet. Områder som opplever en nærmest eksplosiv vekst, og der pilotprosjektene nå står i kø.

– Det er kombinasjonen av maskinlæring, kunstig intelligens og tingenes internett, som gir de virkelig store gevinstene, og nye innovative tjenester, sier Næss. – Men også små tiltak som for eksempel sensorer i bygninger kan gi stor effekt, legger hun til. 

– Uansett om du bare er en liten kommune som vil se på muligheter, et stort industriselskap som vil effektivisere driften, eller en gründerbedrift på jakt etter dyktige samarbeidspartnere, vil det lønne seg å ta en prat med oss, sier Næss. Det er det minst 100 gode grunner til.

Minst 100 gode grunner

– Vi har et partnernettverk som er helt unikt i norsk sammenheng, med over 100 samarbeidspartnere som er ledende på sine områder. Dette gir mange synergieffekter for alle involverte. 

– For eksempel for Smart Kommune-programmet vårt, har vi et helt økosystem av samarbeidspartnere innen alt fra CO2-målinger og overvåking av vann- og avløp, til lysstyring, el-sykler, smartbygg og selvkjørende busser. 

– Innen velferdsteknologi har vi både dyktige samarbeidspartnere og et eget selskap, Telenor Objects, som leverer alt fra sensorteknologi og elektroniske låser for hjemmeomsorgstjenesten, til utstyr for selvmedisinering og fjerndiagnostisering. Vi har til og med en egen kirurg i avdelingen som bidrar til utvikling av tjenester for helsevesenet, forteller Næss. 

For bedriftsmarkedet har Telenor partnere innen alt fra fiskeoppdrett og elektroniske kjørebøker, til verdensledende leverandører av kunstig intelligens og droner. 

– Vi snakker med store deler av norsk næringsliv om digitalisering og IoT, både på tilbud- og etterspørselsiden. Dette gir oss også god oversikt over tilgjengelig teknologi, slik at vi på den ene siden kan anbefale «lavthengende frukt» og moden teknologi til for eksempel kommuner, og på den andre siden bidra til å koble sammen nyskapende bedrifter og ny teknologi.

Norges største utviklingsmiljø for IoT, kunstig intelligens og stordata? Glimt fra et av IoT-seminarene for Telenors samarbeidspartnere.

Internasjonal standard

Også på mobilnettverkssiden skjer det ting. 

– I januar startet vi det første pilotprosjektet med den nye internasjonale standarden for tingenes internett, Narrowband Internet of Things (NB-IoT), som bruker 4G-nettet og som vil revolusjonere markedet for enkle sensorer, sier Næss. 

Kort tid etter testet Telenor også 5G som første mobiloperatør i Norge. 5G vil gi hastigheter flere tusen ganger raskere enn et vanlig 4G mobilabonnement, og vil blant annet bli viktig for kunstig intelligens. 

– Alt som kan kobles til tingenes internett vil gi oss verdifulle data, store mengder data i sanntid, som er avgjørende for å utvikle kunstig intelligens. Kravene til fart og kapasitet vil mangedobles, sier Næss. – Og Telenor er ledende i utviklingen på nettverkssiden.

Telenor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tester 5G som første mobiloperatør i Norge

Mars 2017: Telenor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tester 5G som første mobiloperatør i Norge.

Selvbetjeningsløsning for tingenes internett

I mars lanserte Telenor også en selvbetjeningsløsning for tingenes internett, i samarbeid med Cisco Jasper.  

– Vi ser at våre kunder innen maskin-til maskin og tingenes internett får stadig flere enheter som de vil koble til nettet, og denne utviklingen vil bare akselerere og ta helt av med Narrowband-IoT. Jo flere enheter du har, jo viktigere blir det å ha kontroll på hvilken status de har, hvor mye dataforbruk og SMS-er som genereres og annen informasjon. Dette vil gjøre det enklere for våre kunder å komme i gang med nye IoT-løsninger, og ta gode beslutninger. 

– Egentlig handler hele tingenes internett om å ta smarte beslutninger, avslutter Næss. 

Og en av de viktigste er valg av samarbeidspartnere. 

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet, ta gjerne kontakt med Telenor på IoT@telenor.com