Satelittkommunikasjon til havs

Marlink
Fraktskip, cruiseskip, oljerigger og yachter ønsker å kommunisere til sjøs som om de var på land, og etterspør stadig nye tjenester innen satellittkommunikasjon. Med bistand fra det Telenor tilbyr Marlink nå sømløs kommunikasjon til havs.

Det norske selskapet Marlink er verdens ledende leverandør av maritim satellittkommunikasjon, og opererer over hele verden. Hvert fjerde skip på verdensbasis som krever on-demand satellittkommunikasjon bruker Marlink. På grunn av utviklingen innenfor kommunikasjon valgte selskapet å bygge ut en ny global infrastruktur for satellitt-tjenester på verdensbasis.

Dette var forbundet med store utfordringer. I tillegg til satellittdelen innebar det også utrulling og sammenkobling av satellittutstyr på ni jordstasjoner – fra USA i vest til Australia i øst.

– Sentralt for oss er roaming. Når et skip seiler ut av dekning på én satellitt, beveger det seg inn i dekning på en annen satellitt. Før innebar dette mye manuell jobbing, forklarer Frank Orf, Director Engineering & Projects i Marlink.

– Det nye systemet med jordstasjoner spredt over hele kloden er designet for å være sømløst, slik at overgangene mellom satellittdekningen skjer automatisk og uten at det merkes. Skipet havner på en ny jordstasjon mens det seiler, men nettet er det samme. Det er også viktig å automatisk bytte systemer når man beveger seg fra vann til land, fortsetter han.

Skip til havs

Knirkefri surf

Frakteskip sender informasjon til hovedkontoret, cruiseskip deler informasjon med søsterskip: navigasjon, e-post og nettsurfing skal skje knirkefritt. For å sikre gode leveranser ble løsningen å sette opp et nytt skalerbart og fremtidsrettet nettverkssystem. I tillegg utvikler Telenor løpende spesialtilpassede løsninger for Marlink, slik at deres kommersielle, industrielle og private kunder får sine behov dekket.

– Vi har satt opp et globalt nettverk med Cisco-utstyr. Med andre ord har vi nå et nytt nett med større satellittkapasitet, og innen landbasert kommunikasjon kan vi tilby flere tjenester, sier Orf.

På Eik ved Stavanger ligger Marlinks norske hovedbase. Her overvåkes skip og båter på alle verdenshavene.

– Det oppgraderte nettverket er viktig driftsmessig. Her fra operasjonssenteret på Eik kan vi se alle båter som er ute. Det er en stor fordel å kunne håndtere alle oppgaver globalt fra ett sted, påpeker Orf.

Unike behov

Marlinks behov om å tilrettelegge for at tusenvis av skip kan kommunisere med omverden mens de er til havs, er unik.

– Data koster mye over satellitt, så vi måtte lage en løsning som komprimerer data på en god måte. Med større båndbredde og bedre satellittsystemer, optimal koding og flere tjenester er Marlink i stand til å ha et teknologisk fortrinn på sine konkurrenter, forklarer Roy Morken i Telenor.

I dag benytter flere tusen båter seg av denne nye infrastrukturen.

– Våre behov er relativt unike. Det har vært mange utfordringer og vi har ambisiøse mål med ny global infrastruktur. Hovedprosjektet har forløpt etter planen og vi opplever at vår leverandør er veldig profesjonell. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Orf.