Nettverk

Alle studentenes enheter på nett med IPv6

Publisert: 10. juni 2020 kl. 15:07
Dagens studenter har ikke bare en eller to enheter som skal på nett, de har fire eller fem. Resultatet er at det blir problemer å komme seg på nett. Uten nettilgang får ikke studentene jobbet med oppgavene sine. Med god hjelp fraTelenor løste Høgskolen i Lillehammer problemet ved å konvertere til IPv6.
To studenter fra Høgskolen på Lillehammer
To studenter fra Høgskolen på Lillehammer
- Nettverk

Alle studentenes enheter på nett med IPv6

Publisert: 10. juni 2020 kl. 15:07
Dagens studenter har ikke bare en eller to enheter som skal på nett, de har fire eller fem. Resultatet er at det blir problemer å komme seg på nett. Uten nettilgang får ikke studentene jobbet med oppgavene sine. Med god hjelp fraTelenor løste Høgskolen i Lillehammer problemet ved å konvertere til IPv6.

Erfaringene med overgangen til IPv6 er udelt positive. Før mottok IT-direktør Gunnar Toftegaard og kollegene en rekke klager og bekymringer fra studenter som ikke kom på nett. Det er det slutt på. Studentsamskipnaden rapporterer om et dramatisk fall i antall klager.

– Vi jobber mer i forkant nå og slipper å bruke så mye tid på feilretting. Jeg nøler ikke med å anbefale dette, mange sektorer kan nok dra nytte av overgang til IPv6, sier Toftegaard.

IPv6 - en bevisst strategi

– I 2014 begynte vi en strategiprosess der vi så på hvordan HIL skulle vokse. Vi så at vi måtte gjennomføre et stort infrastrukturløft på serverparken og implementerte da Microsoft over hele linjen. Dernest måtte vi gjøre noe med nettverket på campus og i studentbyene. Nettet var i ferd med å bli helt fullt, forteller Toftegaard. 

Han hadde da erfart det samme som andre IT-sjefer i utdanningssektoren har gjort, nemlig at det var i ferd med å bli «tomt» for IPv4-adresser hos Uninett. Studenter som kom seint til campus kom ikke på nett, og fikk ikke arbeidet med oppgavene sine.

– Studenter anno 2016 har ikke bare en eller to enheter på nett, de har fire-fem enheter, forteller Toftegaard.

Fra IPv4 til IPv6

Da trengs det naturlig nok flere IP-adresser. Det finnes kun fire milliarder IPv4-adresser, mens det er nær sagt uendelig mange IPv6-adresser. Det har vært sagt at det er nok IPv6-adresser til at hver kjente stjerne i universet kan få 250 hver. Og hvor mange stjerner fins det i universet? Jo, sånn omlag 300 trilliarder…

– Vi har vært klar over begrensningene i IPv4 og mulighetene ved å benytte IPv6 en god stund, og fikk med utskiftingen av serverinfrastrukturen en ny mulighet til å gå over til IPv6, sier han.

Flybilde av Lillehammer høgskole
- Vi har nå løst IP-utfordringen og samtidig fått et soneoppdelt campus. Stabiliteten er langt bedre og sikkerheten er behørig ivaretatt, sier Gunnar Toftegaard, IT-direktør, Høgskolen i Lillehammer.

Løst IP-utfordringen

– Vi kom frem til at vi ville gjøre overgangen med bruk av Uninetts virtuelle NAT-bokser, sier Toftegaard. NAT-boksene er en teknikk som gir flere enheter tilgang til Internett gjennom samme IP-adresse. Deretter ville dualstack bli etablert på det trådløse nettet i studentbyene og på Campus, og etter hvert også på andre nett.

– Vi har nå løst IP-utfordringen og samtidig fått et soneoppdelt campus. Stabiliteten er langt bedre og sikkerheten er behørig ivaretatt.

Nyttig IPv6-kurs

Telenor bisto HIL i implementeringen av IPv6 både på kablet og trådløst nett, samt kurset HIL i overgangen til IPv6. Kompetanseoverføring sto sentralt i leveransen.

– Vi lærte mye av implementeringen og  IPv6-kurset var veldig nyttig for å gi oss støtte i det som var en bratt lærekurve. Nettverksteamet er godt fornøyd og dette har vist seg å være et svært riktig valg for oss, avslutter Toftegaard.